Nova College: Ervaringsbanen voor studenten participatiedoelgroep

Onderwijsinstelling het Nova College, dat middelbaar beroepsonderwijs in Haarlem en omgeving verzorgt, zet drie sporen in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch een ingang of zelfs basis voor vast werk te bieden. Bij het openstellen van reguliere vacatures, bij de inkoop en aanbesteding met social return on investment en door het bieden van ervaringsbanen.

Opstap bieden

In het eerste spoor zet het Nova College regelmatig vacatures uit waar mensen met een arbeidsbeperking naar kunnen meedingen, al lenen niet alle functies zich daar even goed voor. ‘Soms hoeven we er geen moeite voor te doen en blijkt achteraf dat we een gekwalificeerde kandidaat hebben geselecteerd die tot de doelgroep behoort. Dit zijn onze cadeautjes’, zegt Peggy Langguth. Zij is HR-adviseur bij het ROC Nova College en gaat, samen met Liesbeth Börger, op de school over de uitvoering van de Participatiewet.

In dit verband vertelt ze graag over het project ‘ervaringsbanen’ dat zich richt op niveau 1 studenten. Op de opleiding leren ze vaardigheden die relevant zijn voor de beroepspraktijk. Soms is er sprake van schooluitval. En soms behoort een student tot de doelgroep. Daar heeft het Nova College aandacht voor. Of zoals Langguth het formuleert: ‘Hoe mooi zou het zijn als we studenten die tot de doelgroep behoren en die dreigen uit te vallen, een opstap kunnen bieden?’

Ervaringsbanen

Het project draait om ervaringsbanen. Door werkervaring binnen het Nova College op te doen kunnen studenten behorende tot de doelgroep eerst in een werkervaringsbaan bij de school werken en kunnen ze daarna worden doorbemiddeld naar andere werkgevers. Hiermee bouwt de werknemer werkervaring op waardoor hij/zij niet in het bestand van het UWV terecht hoeft te komen. Het College van Bestuur heeft budget vrijgemaakt, waardoor de onderwijsinstelling banen kan creëren specifiek voor deze doelgroep.

Kandidaten zijn wel als ‘doelgroeper’ geregistreerd. Dat is noodzakelijk om aan een ervaringsbaan mee te kunnen doen en ook om verantwoording te kunnen afleggen over het projectbeheer en de behaalde resultaten. Al kan ‘resultaat’ in praktijk ook betekenen dat ze weer doorstromen naar een van de vervolgopleidingen, of dat ze de smaak van werk echt goed te pakken hebben en doorstromen naar andere werkgevers in de regio.

Student wordt collega

De ervaringsbaan voor een doelgroeper wordt voor maximaal een jaar aangeboden. De school wordt werkgever van de ‘ex-student’ die ‘collega’ wordt. Het Nova College werkt samen met Randstad Participatie die de jobcoaching doet en verloont. Daar zijn ze ook bij uitstek in staat om kandidaten die ze goed hebben leren kennen door te bemiddelen en elders te plaatsen. Langguth: ‘Als Nova College zien we het als onze verantwoordelijkheid om studenten te begeleiden tot die ene baan op de arbeidsmarkt.’

Het project is begonnen vanuit intrinsieke motivatie om jongeren letterlijk een entree op de arbeidsmarkt te bieden. Het bestuur staat helemaal achter het werkervaringsproject. Ambassadeurs uit de eigen organisatie versterken het draagvlak onder collega’s nog verder. Op het Nova College zelf zijn functies gecreëerd voor onder meer assistent helpdeskmedewerker, assistent facilitair medewerker en assistent onderwijs. ‘We hebben succes en we kennen mismatches. Net als elders op de arbeidsmarkt gebeurt’, aldus Langguth.

Ruimte

Ze prijst zich gelukkig dat het college van bestuur beleidsmatig en financieel ruimte geeft om dit project te realiseren. Aan staatssecretaris Van Ark en politiek Den Haag zou ze willen vragen:
Geef scholen en werkgevers extra mogelijkheden zodat kwetsbare jongeren een kans krijgen om met begeleiding een goede kans op de arbeidsmarkt te maken en uiteindelijk zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen carrièreperspectief.’

Wat haar betreft zou er zwaarder mogen worden ingezet op deze (preventieve) voorkant. De reïntegratiebureaus die door hun aard later in actie komen, kunnen dan vanzelf kleiner worden.

tekst: Klaas Salverda