ROC Twente: Boost aan banen

Ze behoort zelf ook tot een doelgroep, de doelgroep Wajong, maar is sinds twee jaar vooral spin in het web op een grote scholengemeenschap in het middelbaar beroepsonderwijs om de banenafspraak een extra boost te geven. Laura Bisschop, HR-medewerker Participatiewet en Banenafspraak bij het ROC van Twente, aan het woord.

Uit ervaring

Bisschop is speciaal aangetrokken als HR-medewerker Participatiewet en Banenafspraak bij het ROC van Twente. Deze onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie in de regio Twente verzorgt met meer dan 2.000 medewerkers onderwijs voor ruim 20.000 studenten. Je kunt er kiezen uit ruim 300 mbo-opleidingen van niveau 1 tot en met 4 en een flink aantal beroepsgerichte trainingen en cursussen. De hoofdlocaties bevinden zich in Almelo, Hengelo en Enschede, maar er zijn ook heel wat locaties in de omliggende dorpen.

Laura, zelf afgestudeerd aan de Saxion Hogeschool in Deventer, weet uit ervaring wat het betekent als je gezondheid niet optimaal is. Vierentwintig uur per week is voor haar op dit moment het maximaal haalbare. Dat is een grens waarmee ze rekening houdt. Maar daarbinnen blijkt bij haar eigen participatiebaan aan het ROC Twente veel mogelijk.

Duidelijke lijnen

Ze viel er met de neus in de boter want toen ze begon had het ROC net een aanbestedingstraject lopen voor 15 banen in de schoonmaak en 10 in de keuken annex catering, in te vullen door mensen uit de doelgroep banenafspraak. Daarnaast waren her en der al medewerkers met een arbeidsbeperking in de enorme onderwijsorganisatie aan het werk.

Laura’s taak ligt vooral in het binnenkrijgen van nieuwe mensen uit de doelgroep banenafspraak door extra functies te creëren, het aanbod met kandidaten vanuit Werkplein te beoordelen en in samenwerking met haar collega’s van de dienst Human Resources tot geslaagde matches te komen.

Afspiegeling

Intussen weten de leidinggevenden en managers die op tal van MBO-colleges en leslocaties werkzaam zijn, haar goed te vinden. Daar ligt in alle bescheidenheid ook de kracht van de aanwezigheid van iemand die zich in het bijzonder toelegt op de uitvoering van de banenafspraak: ‘De lijnen zijn duidelijk’.

Op dit moment telt ROC Twente ruim 33 banen in het kader van de banenafspraak. Het werkelijk te behalen aantal ligt voor dit jaar op 57. Laura weet en ziet dat de school ook voor en mét mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een afspiegeling wil zijn van de maatschappij. De HR-afdeling waar ze deel van uitmaakt en het bestuur van ROC Twente staan er van harte achter. Of in Laura’s eigen woorden: ‘Ik wil heel graag dat mensen voelen dat ze ertoe doen en dat ze van waarde zijn. Want ze zijn veel meer dan hun beperking.’

Opbloeien

Ze ziet dan ook prachtige voorbeelden van medewerkers die heel goed bevallen, zich gesteund weten door collega’s en helemaal opbloeien. Ze ziet nieuwe medewerkers in facilitaire of administratieve functies, als assistenten in de praktijklokalen of in een van de winkels, in de fietsenstalling en zelfs als docent.

Zeker, de achterliggende maanden van het coronavirus en de gedwongen sluiting van fysieke locaties, waren niet echt gemakkelijk om de gerichte stimulans die het ROC en Laura als medewerker voor ogen staat, door te zetten. Voorafgaand aan een proefplaatsing moest zelfs een vrijwilligersovereenkomst soelaas bieden voor iemand die echt heel graag wilde beginnen. Maar over een paar jaar, verwacht Lara, is het voor iedereen normaal geworden dat deze doelgroep meedoet: ‘Ze horen er gewoon bij!’

Ze hoopt met haar verhaal te laten zien dat de banenafspraak op haar scholengemeenschap, en op andere mbo-scholen, wel degelijk aandacht heeft. Het vergt alleen een lange adem en een langere aanloop. Maar uiteindelijk werpen zij net zo goed en zelfs steeds meer resultaten af.

Tekst: Klaas Salverda