Defensie ligt op koers met uitvoering banenafspraak

Defensie is een organisatie waarvan buitenstaanders misschien denken dat iedereen de hindernisbaan in recordtijd moet kunnen afleggen, maar er zijn voldoende werkzaamheden die zich lenen voor de doelgroep Wet banenafspraak. Dat vertellen de staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, en de Hoofddirecteur Personeel, schout-bij-nacht Peter Reesink.

Elke maand belichten we één van de overheids- en onderwijssectoren in het bijzonder door in gesprek met een bestuurder en/of coördinator naar de taak en wijze van uitvoering in het geheel te kijken. Deze maand Defensie.

 

Integraal deel bedrijfsvoering

“Zo ben ik bijvoorbeeld op werkbezoek geweest bij een sociale werkvoorziening die in opdracht van Defensie werkzaam is bij het Kledingbedrijf van Defensie”, vertelt staatssecretaris Barbara Visser. “Ruim tachtig arbeidsparticipanten sorteren daar afgedankte camouflagekleding en uitrustingsstukken. De kleding wordt gereed gemaakt voor hergebruik, of geselecteerd voor verbranding. Een prachtig voorbeeld van een project met meerwaarde voor alle partijen’’, vindt zij.

Als staatssecretaris van Defensie met het onderwerp ‘personeelsbeleid’ in portefeuille, heeft Visser zich de afgelopen jaren ingezet voor het nakomen van doelstellingen die voortkomen uit de Wet banenafspraak. Ze benadrukt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Defensie als tweede grootste werkgever van Nederland, waarbij inclusief werkgeverschap integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. De realisatie van de banenafspraak lag op 1 januari jongstleden op bijna 90% van het tussengelegen doel ten opzichte van het quotum. Voor de aankomende tijd worden opnieuw mooie resultaten verwacht.

Quota niet limitatief

Peter Reesink geeft aan dat Defensie de huidige quota niet als limitatief ziet: “Als we meer functies voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen realiseren, zullen we dit als Defensie zeker niet nalaten. Ook de uitzonderingspositie in het veiligheidsdomein voor militaire functies zal hierbij geen belemmering vormen om voor maximale realisatie te gaan. We liggen al goed op koers om de gestelde doelen te bereiken.”

Dit komt mede door de inrichting van een projectorganisatie die hier actief mee bezig is, vertelt Reesink: “Begin 2021 hebben we een Centraal Loket Wet banenafspraak ingericht, waardoor alle P&O’ers en leidinggevenden volledig ontzorgd kunnen worden bij het aanstellen van iemand uit de doelgroep Wet banenafspraak. Ook zijn er binnen alle defensieonderdelen collega’s opgeleid tot zogenaamde interne begeleiders. Dit is een neventaak, waarbij de begeleider steun biedt voor de startende nieuwe medewerker uit de doelgroep. Zo hebben we de afgelopen jaren mooie resultaten bereikt waar ik trots op ben”.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Staatssecretaris Visser wijst ook op het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen, waarbij middels social return on investment voorwaarden worden opgenomen in een aanbesteding met als doel extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: “Dit kan gaan om werk binnen Defensie, maar er kan ook worden afgesproken dat de werkzaamheden buiten Defensie worden uitgevoerd. Op deze manier hebben we al werkplekken gecreëerd bij enkele bedrijven waarmee Defensie samenwerkt. Daarnaast zijn we kortgeleden ook de samenwerking gestart met een groot beveiligingsbedrijf om invulling te geven aan de voorwaarden voor social return on investment.”

Begeleiding bezoekers kazerneterreinen

Peter Reesink vult aan dat recent een project is gestart om bezoekers op kazerneterreinen te laten begeleiden door mensen met een arbeidsbeperking: “Defensie heeft verschillende grote kazerneterreinen die bezoekers niet onbegeleid mogen betreden. Dit gaat zowel om particuliere bezoekers als bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor Defensie. Het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking biedt een goede oplossing voor een structureel probleem. Ik vind het dan ook mooi om te zien dat we inmiddels een groot aantal aanmeldingen hebben, zowel aan de vraag- als de aanbodkant.”

Voordelen

Daarnaast heeft Defensie de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het inzetten van mensen uit de doelgroep op plekken waar hun ‘beperking’ juist een voordeel is. Een voorbeeld hiervan is de inzet van mensen met autisme bij de IT-organisatie van Defensie (JIVC) die op meerdere plaatsen zeer succesvol is. Bij de Koninklijke Marechaussee draait een pilot met betrekking tot het uitlezen van digitale apparaten en het beluisteren van taps. Er zijn al verschillende plaatsingen bij de IT-organisatie en ook bij de cyberorganisatie ziet Defensie kansen. Het matchen van deze kwaliteiten op specifieke werkzaamheden kan tot nog meer positieve resultaten leiden. Defensie wil hier zeker nog verdere stappen zetten.

Om de positieve resultaten verder onder de aandacht te brengen, staat op 15 november 2021 een fysieke kennisdag over de Wet Banenafspraak gepland. Naast sprekers, waaronder Job Cohen, zal een aantal participanten hun ervaringen delen. Ook zal er een ludieke theatervoorstelling zijn over uitdagingen en kansen als een collega binnen het autistisch spectrum valt.

*Dit sectorverhaal is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Defensie.

Stimuleringsprijs CAOP
Het veiligheidsdomein (Politie, Justitie, Douane, Defensie) heeft in 2020 de stimuleringsprijs van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) toegekend gekregen voor de verhoging van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een arbeidsbeperking. De uitwerking van het plan dat hiervoor is ingediend, doet Defensie in samenwerking met Politie Nederland, Douane Nederland en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).