Wij hebben geen medewerkers met een beperking. Wij hebben medewerkers.

Groenbedrijf Sight Landscaping is landelijk actief. Kees Torn Boers heeft als manager twee van de zes vestigingen onder zijn hoede, waaronder die in Arnhem. “Wij profiteren van de kracht en de visie van een landelijke organisatie, maar dan wel met behoud van het familiaire van de in de regio gewortelde vestigingen.”

Het groenbedrijf heeft in totaal zo’n 200 medewerkers in vaste dienst en een flexibele, hoewel eigenlijk behoorlijk vaste, schil van zo’n 150 mensen. Voor de vestiging Arnhem werken zo’n 80 medewerkers jaarrond.. “Daarmee werken wij voor overheden, semioverheden en bedrijven. Wij verzorgen bijvoorbeeld de openbare ruimte in het centrum van Arnhem en onderhouden de complexen van Defensie in de omgeving.”

Sight Landscaping is geen bedrijf met een ingewikkelde structuur. De projectleiders en uitvoerders zijn verantwoordelijk voor projectmanagement, contact met de klant maar ook de dagelijkse aansturing en motivering van de medewerkers. Die werken in teams, geleid door een meewerkend voorman, of voorvrouw. En de helft van de medewerkers heeft dus een sociale indicatie ‘zoals Banenafspraak’.

Mensen en motivatie

Torn Broers vind dat niet meer dan normaal. “Wij zijn geen sociale instelling maar gewoon een commerciële organisatie. Het is heel simpel: wij kijken naar mensen, wat ze kunnen en hun motivatie. Die houding wordt weerspiegeld in de sfeer bij het bedrijf.

Volgens Torn Broers is er geen sprake van medewerkers met een beperking en medewerkers zonder een beperking. “Wij hebben alleen medewerkers. En als we weten dat een bepaalde medewerker moeite heeft met bepaalde taken, dan is er nog genoeg werk dat deze persoon kan doen. Dat maakt niet uit.”

Leiding geven

Cruciaal daarbij is de rol van de meewerkende voormannen en -vrouwen. Zij worden ook geselecteerd op hun vermogen leiding te geven aan groepen met diverse talenten. “Al onze leidinggevenden hebben ook een Harrie Helpt Training gevolgd om een veilige werkomgeving te kunnen creëren. Als er problemen ontstaan, bijvoorbeeld in de privésituatie, die wij niet kunnen managen, hebben we verschillende partners zoals Scalabor, die ons daarin professioneel ondersteunen. Dit maakt dat de inzet ook succesvol is voor een langere termijn”

Bij Sight Landscaping krijgen medewerkers ook de mogelijkheid om te groeien in hun vak. Hun potentieel is volgens Torn Broers indrukwekkend. “Natuurlijk, het is voor iedereen verschillend. Wij vinden het belangrijk dat er in elk geval ruimte is voor groei. Soms zal dat in functie zijn, soms in het takenpakket. Maar iedereen kan zich bij ons ontplooien. Dat kan ook met kleine stapjes zoals bijvoorbeeld een rijbewijs of een certificaat halen waarmee inzetbaarheid en zelfvertrouwen enorm kan groeien .”

Beperking in organisatie

Torn Broers zou het andere ondernemers zonder meer aanraden om in te zetten op talenten met een arbeidsbeperking. Maar waarschuwende woorden heeft hij ook. “De echte beperking zit vaak in de organisatie. Inclusie vraagt maatwerk en het los laten van stigma’s. En dat kost soms tijd en energie. Dat moet je op kunnen brengen. Daarom juich ik inclusieve ambities toe, maar ik heb liever dat bedrijven een beetje voorzichtig beginnen en de resultaten goed borgen. Want het is echt waardevol als plaatsingen ook duurzaam zijn, zeker ook voor de mensen zelf.”

Dat wil volgens Torn Broers in elk geval zeggen dat het aantal mensen vanuit de sociale doelgroep moet passen bij organisatie. En, gehard door verschillende inclusieve ervaringen als hij is, zou hij een ondernemer die hem om inclusieve raad vraagt ook meegeven te accepteren dat het niet altijd lukt. “Soms past het niet maar daar moet je je niet door laten ontmoedigen.”

Ook belemmerend vindt Torn Broers, naar eigen zeggen allergisch voor percentages en vinkjes, de wet- en regelgeving en versnipperd beleid rond Social Return. “We praten over mensen en niet over percentages. De manier waarop Social Return vaak wordt uitgewerkt leidt helaas niet altijd tot duurzame inzetbaarheid terwijl het bedrijfsleven daar wel voor open staat”

Vakmanschap en meerwaarde

Waar we enorm content mee zijn is de intensieve samenwerking met sociale partners zoals Scalabor. Zij dragen als arbeidsontwikkelbedrijf sterk bij aan het opleiden van de doelgroep tot groene vak- medewerkers. Samen zijn we gedreven om elke dag de buitenruimte groener en mooier te maken. “De meerwaarde die we hier kunnen bieden gaat verder dan alleen de sociale waarde, wij dragen positief bij aan belangrijke thema’s zoals gezondheid en welzijn, klimaatadaptatie, biodiversiteit en natuur, dat is voor ons inclusief ondernemen”.