Annemiek Scholten van Binnenwerk:
‘Inclusie is een verrijking voor elke organisatie’

‘Elke organisatie wordt rijker van inclusie, ook de Rijksoverheid.’ Aan het woord is Annemiek Scholten. Als programmamanager heeft zij Binnenwerk uitgebouwd tot banenmotor binnen overheidsgeledingen. Sinds 2016 zijn er meer dan 400 Binnenwerk-banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Corona heeft een enorme impact gehad, maar groei blijft mogelijk.

“Binnenwerk is vier jaar geleden opgezet om aan de Banenafspraak binnen de Rijksoverheid vleugels te geven”, legt Scholten uit. “Daarbij hebben we gekozen voor een groepsgerichte benadering. We zijn op zoek gegaan naar werk dat bleef liggen of nog niet werd gedaan. Dat zijn we vervolgens in gaan vullen met groepen medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak.”

Volledig ontzorgd

Dat doen Binnenwerk-medewerkers onder andere bij Staatsbosbeheer, P-Direkt, Justid en andere onderdelen van de Rijksoverheid op verschillende plekken in het land. Denk bijvoorbeeld aan toetsenbordreiniging, gebouwassistentie, autowassen zonder water, logistiek werk, archiefwerkzaamheden en extra catering.

Scholten benadrukt dat het niet om een uitzendconstructie gaat en ook niet vergelijkbaar is met de dienstverlening van SW-bedrijven. Binnenwerk is een gemandateerde werkgever namens het Rijk. “De groepen medewerkers verrichten vaste werkzaamheden op vaste locaties. Het is geen beschut werk. Wij zorgen ervoor dat er kandidaten zijn. We bieden leiding en begeleiding en verzorgen de administratie. De medewerkerstevredenheid is hoog en doorstromen is mogelijk. Onze opdrachtgevers, de rijksorganisaties, worden zodoende volledig ontzorgd.”

Groepsgevoel

De 39 teams die op dit moment via Binnenwerk aan de slag zijn, hebben elk een vaste leidinggevende en een eigen jobcoach. “Werken met mensen die een arbeidsbeperking hebben, zeker als ze nog maar over weinig werkervaring beschikken, is maatwerk. We hebben gekozen voor teams van tussen de acht tot zeventien mensen, afhankelijk van de werksoort. Dat is ook precies de juiste grootte om een groepsgevoel te creëren. Dat helpt enorm als je voor het eerst gaat werken. Daarbij kun je gericht individuele begeleiding bieden.”

Extra begeleiding

Corona heeft op Binnenwerk een enorme impact gehad. De werkzaamheden van Binnenwerk kunnen niet thuis worden uitgevoerd. Iedereen kwam thuis te zitten en werd vrijgesteld van taken. “Dat betekende voor velen een stap terug, want die situatie hadden ze juist achter zich gelaten. Op dit moment zijn de medewerkers in bos- en natuurbeheer weer aan de slag in nauw overleg met Staatsbosbeheer, maar de rest is nog steeds niet aan het werk.”

Ook konden geen nieuwe mensen aangesteld worden in teams die nog niet aan het werk zijn. Leidinggevenden en jobcoaches hebben ongeveer twee keer per week contact met de medewerkers om de vinger aan de pols te houden en zo nodig andere begeleiding bij te schakelen. “Het concept gemandateerd werkgeverschap heeft in die zin geholpen dat Binnenwerk gespecialiseerd is in deze extra begeleiding. Maar de medewerkers zijn natuurlijk tien keer liever aan het werk.”

Stevige groei na corona

Het concept gemandateerd werkgeverschap heeft voor corona zijn waarde bewezen bij de Rijksoverheid. In de eerste jaren van Binnenwerk moest Scholten nog actief op zoek naar geschikte werkzaamheden, de laatste jaren kwamen rijksorganisaties zelf naar Binnenwerk toe. Ze verwacht dat het aantal plaatsingen binnen de Rijksoverheid dan ook nog stevig kan groeien als de coronacrisis voorbij is. Bovendien kan een model als Binnenwerk ook buiten de Rijksoverheid goed werken, zo meent Scholten: “Dit is te kopiëren, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein of door samenwerkende organisaties. Samen bereik je gewoon meer. En het is echt de moeite waard, want inclusie is een verrijking voor elke organisatie. Dat hebben we binnen de Rijksoverheid zelf gezien en ervaren.”