Pauline Thijssen, adviseur Recruitment Hoogheemraadschap van Delfland:
‘Diversiteit vergroten en vooroordelen doorbreken’

Klik op de cover om het tijdschrift te openen

In 2019 stelde de directie van Hoogheemraadschap Delfland ambitieuze doelstellingen op om de diversiteit binnen het hoogheemraadschap te stimuleren. Daarbij hoort ook het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Er kwam geld en ruimte voor en dat werpt zijn vruchten af”, vertelt Pauline Thijssen.

Momenteel werken er 11 mensen uit de participatiedoelgroep bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Thijssen, die deze functie nog maar kort vervult, wijst op de basis die haar voorgangers uit team P&O hiervoor hebben gelegd. De arbeidsparticipanten werken op diverse plekken in de organisatie. In de schoonmaak, bij de receptie, in het klantcontactcentrum, als projectondersteuner en op de communicatie- en HR-afdeling. “Een deel heeft een aanstelling bij ons, een ander deel werkt via een detachering of via een van onze partners bij het Hoogheemraadschap.

Naast de bestaande partners Werkse! en Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) is daar dit jaar Regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts bijgekomen. “Van hen krijg ik profielen doorgestuurd. Maar andersom werkt het ook. Door bij afdelingsmanagers langs te gaan en te inventariseren welke taken er blijven liggen en te kijken of er match kan worden gemaakt.”

Resoneren met de cultuur

Iedere arbeidsparticipant krijgt een buddy. Dat is een collega op de werkvloer die veel vragen kan beantwoorden en voor begeleiding kan zorgen. Thijssen: ‘Die investering moet je doen. Inmiddels hebben steeds meer afdelingen zich versterkt met mensen uit de banenafspraakdoelgroep. Het heeft zich binnen de organisatie als een olievlek verspreid. Steeds meer teamleiders toonden interesse. Dat is natuurlijk goed nieuws. Want je kunt wel roepen dat je meer diversiteit wilt, maar het moet resoneren met de cultuur in de organisatie.”

Het hoogheemraadschap is volgens Thijssen op de goede weg ik. Helaas zorgde de uitbraak van Covid-19 voor een terugslag. Het was de ambitie om dit jaar nog 6 participanten aan te nemen. “Die ambitie hebben we laten varen. Een aantal van de 11 participanten die we nu hebben, kan prima uit de voeten omdat zij administratieve taken of IT-werkzaamheden uitvoeren. Mensen die in de schoonmaak of catering werken, zitten noodgedwongen thuis. Zij krijgen wel online begeleiding zodat we de vinger aan de pols houden.”

Hokjes

Ondanks deze tijdelijke terugslag wil het hoogheemraadschap meer nieuwe mensen uit de doelgroep aannemen. “Belangrijk daarbij is je niet te laten leiden door wat er nu allemaal onmogelijk is, maar juist door wat er wél kan”, vindt Thijssen. “Dat betekent dat er vaker aanpassingen nodig zijn en we wellicht moeten kiezen voor mensen die vanuit huis hun werk kunnen doen. En op de ene afdeling is dat nu eenmaal beter in te passen dan op een andere. Onze partners denken daarin met ons mee. Samen hoop ik dat we de diversiteit binnen het hoogheemraadschap kunnen vergroten, minder in hokjes denken en vooroordelen kunnen doorbreken.”