Floris van den Bergh, manager realisatie banenafspraak IND:
‘Kijk welk werk er blijft liggen en zoek daar iemand bij’

Klik op de cover om het tijdschrift te openen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst maakte Floris van den Bergh, 36 uur per week vrij om de banenafspraak te realiseren. De coronacrisis remt de doelstelling voor dit jaar iets af, maar op de langere termijn blijven de ambities groot.

Van den Bergh werkt vraaggericht. Hij gaat bij managers langs en vraagt welk werk er blijft liggen. Vervolgens zoekt hij daar iemand bij. De kandidaten komen via Team Inclusief, van UBR (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk), het UWV en andere bemiddelingsbureaus. Dat blijkt te werken. “Veel van onze managers maken inmiddels gebruik van management-ondersteuners die specifieke taken op zich nemen. Via ons centrale participatiebudget kunnen ze nu gratis een ‘extra paar handjes’ inzetten. Dat is natuurlijk aantrekkelijk. Voorheen werkten we aanbodgericht, maar dat werkte niet. Dan ging er een cv rond, waar niemand zich verantwoordelijk voor voelde, waardoor er niets mee gebeurde.”

Vooroordelen verdwijnen

Nu er steeds meer mensen via de banenafspraak bij ons werken, verdwijnen ook de soms aanwezige vooroordelen. “De kandidaten zijn vaak goedopgeleide mensen die meer in hun mars hebben dan vooraf gedacht. Dat zien zij nu ook. Inmiddels hebben we 100 medewerkers uit de doelgroep aan het werk. We zetten ze op verschillende niveaus in. Een kwart heeft inmiddels een vaste aanstelling gekregen en enkelen zijn zelfs doorgegroeid naar een hogere functie. Slechts vier personen vielen de afgelopen jaren af.”

Nieuw elan

Deze nieuwe krachten leveren vaak al snel meer op dan ze aan extra begeleiding kosten. Maar dat is een puur financiële benadering. “Zij brengen vooral nieuw elan op een afdeling. Zo hebben we op een afdeling een nieuwe collega die ontzettend blij is dat hij weer kan werken, en dat keer op keer laat weten. Hij is er altijd, ook als hij zich eens niet zo lekker voelt. Het opmerkelijke: het totale ziekteverzuim op die afdeling is gedaald.”

“Wees creatief, denk niet in een bestaande functie, maar in projecten,” geeft Van den Bergh als advies. “Kijk naar onze vestiging in Ter Apel. Daar zetten we een enorme hoeveelheid papieren dossiers om naar elektronische dossiers. 12 van de 15 medewerkers die zich met die klus bezighouden, komen uit de doelgroep. Zij zijn bijzonder geschikt voor dit werk.”

Impact coronacrisis

Alle medewerkers uit de doelgroep worden begeleid door jobcoaches die nu tijdens de coronacrisis een extra oogje in het zeil houden. “Vooralsnog ervaren de medewerkers weinig problemen. Een flink deel van hen werkt vanuit huis. Medewerkers uit de doelgroep die snel overprikkeld raken, vinden dat vaak zelfs prettig. Voor enkelen die juist zeer gehecht zijn aan structuur hebben we op locatie werkplekken beschikbaar die voldoen aan de corona-maatregelen. Zo proberen we het voor iedereen werkbaar te houden. Voor een aantal functies geldt dat ze sowieso nog steeds alleen op locatie kunnen worden uitgevoerd, zoals het werk op onze IND-loketten.”

De ambitie voor eind 2020 was om door te groeien naar 130 medewerkers. “Dat gaan we helaas niet halen.” Door de coronacrisis kunnen momenteel alleen mensen goed worden ingewerkt voor de banen op locatie. Van den Berght hoopt daarom dat er binnen afzienbare tijd een einde komt aan deze situatie. “En we opnieuw voor die 130 medewerkers kunnen gaan. Verder willen we werken aan een betere rolstoeltoegankelijkheid van onze locaties en aan betere IT-voorzieningen voor slechtzienden. En natuurlijk aan het binnenhouden van al het talent dat we hebben binnengehaald!”