Linda Planjer, projectleider Maatwerk voor Mensen bij ministerie van BZK:
‘Juist in coronatijd moeten we er samen voor gaan’

Klik op de cover om het tijdschrift te openen

Iedereen duurzaam aan het werk, ook als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. Daarvoor is maatwerk nodig. Linda Planjer, projectleider Maatwerk Voor Mensen bij het ministerie van BZK vertelt hoe de rijksoverheid en haar leveranciers dat aanpakken. Hoe ze samen zorgen voor invulling van social return.

Het netwerk Maatwerk voor Mensen bestaat volgens Planjer uit enthousiaste professionals die vanuit een inkoop-, of hrm-functie samen willen werken aan de invulling van social return. Maatwerk voor Mensen gelooft dat via de Rijksinkoop heel veel sociale impact kan worden gecreëerd, door het gesprek aan te gaan met elkaar en met leveranciers,. Door minder te denken in verplichtingen en meer in mogelijkheden. En dan vooral wanneer het gesprek zo vroeg mogelijk in het aanbestedingstraject wordt gestart.

“We delen goede voorbeelden, bieden hulp door het adviesteam Maatwerk voor Mensen, hebben een leerformule opgesteld en kijken op dit moment vooral waar er in de uitvoering tegen aan wordt gelopen. Ook nu in coronatijd, of misschien wel juist in coronatijd, omdat we ons ernstig zorgen maken over de doelgroep.” Daarbij merkt Planjer gelukkig wel dat, wanneer je het papier even laat voor wat het is, en je echt in gesprek gaat, er veel positieve energie ontstaat. “Zo kun je mooie kansen kunt bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via inkoopopdrachten van de Rijksoverheid.”

Voorbehouden opdracht

De categorie Schoonmaak heeft met de aanbesteding voor sanitaire supplies ingezet op het aan vast werk helpen van zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een ambitie die verder ging dan alleen een aanbesteding uitschrijven. “Om deze ambitie te realiseren, is gekeken naar de mogelijkheden deze opdracht deels of als geheel, als voorbehouden opdracht (volgens artikel 2.82 van de Aanbestedingswet) aan sociaal ondernemers te gunnen. Een sociaal ondernemer heeft meer dan 30% mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst.”

Onderaanneming

‘De nagenoeg unanieme conclusie van de marktconsultatie was dat onze opdracht te groot was voor sociale ondernemingen. Het advies van de markt was de sociaal ondernemers vooral uit te laten voeren waar zij goed in zijn, namelijk werken met mensen,” stelt Planjer. “Door onder meer de inzet van social return binnen de aanbesteding krijgen de sociaal ondernemers kansen om deel te nemen aan deze opdracht. Wij kregen de suggestie om het aangaan van partnerschappen zoveel mogelijk te bevorderen.” Op deze manier kunnen de sociale ondernemers werk verrichten in onderaanneming bij reguliere ondernemers.

We gaan er sámen voor

‘Die partnerschappen gaan verder en breder. Juist in coronatijd is het des te belangijker om met elkaar in verbinding te komen en van elkaar te leren. Ook wij als rijksoverheid kunnen leren van wat er in gemeenten of bij het UWV gebeurt. Met veel ondernemingen gaat het momenteel minder goed door de crisis. Aan hen willen we nadrukkelijk laten zien dat ze er niet alleen voor staan; we gaan er sámen voor. Ook helpen we met het in contact brengen van de leveranciers onderling. Misschien dat iemand wel bij bedrijf A een stage kan lopen en bij bedrijf B weer iets anders kan leren. Zo maak je maximale sociale impact.’