Goed voorbeeld: 25 garantiebanen en beter onderhoud groen

Ruim 25 garantiebanen en steeds beter onderhoud van het openbaar groen. Dat is de belangrijkste opbrengst van anderhalf jaar samenwerken tussen Afvalcombinatie De Vallei (ACV), de overheids B.V. Werkkracht en gemeente Ede.

Ruim 25 garantiebanen en steeds beter onderhoud van het openbaar groen. Dat is de belangrijkste opbrengst van anderhalf jaar samenwerken tussen Afvalcombinatie De Vallei (ACV), de overheids B.V. Werkkracht en gemeente Ede.

Dat blijkt uit een onafhankelijke evaluatie. Vanwege de succesvolle proef willen zowel ACV, Werkkracht als het Edese college van B en W blijven samenwerken. Daardoor komen er structurele banen voor de ruim 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die meedoen aan de proef. De Edese gemeenteraad is gevraagd om het benodigde geld beschikbaar te stellen.

Banenafspraak

Het SamenWerkBedrijf is sinds februari 2017 dagelijks actief in het onderhoud van de openbare ruimte, zoals groenonderhoud en straatreiniging. De kwaliteit van het onderhoud is steeds beter op het gewenste niveau gekomen. De 25 garantiebanen zorgen er ook voor dat de gemeente Ede ruimschoots voldoet aan de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Structureel vervolg

Het college van B en W en de Afvalcombinatie willen het ‘SamenWerkBedrijf’ een structureel vervolg geven door de hele uitvoering en aansturing onder te brengen bij ACV. Het uitvoeren van onderhoud openbare ruimte op deze manier is voor de ACV een welkome taakverbreding. Het bedrijf neemt graag de verantwoordelijkheid om deze ontwikkeling voort te zetten en de samenwerking van de drie partners tot een blijvend succes te maken.

Bron: gemeente Ede