UWV publiceerde de banenafspraak cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Voor het eerst in jaren kwamen er tijdens een eerste kwartaal banen bij ten opzichte van de vorige meting. In totaal zijn er nu 74.093 extra banen gerealiseerd binnen de Banenafspraak.
Werkgevers uit de marktsector zorgden gedurende eerste drie maanden van dit jaar voor 1718 nieuwe banen. Bij overheidswerkgevers kwamen er 480 banen bij. In de categorie uitzenden en detacheren gingen er 1682 banen af. Bij elkaar leidt dit tot een plus van 515 banen.

Reactie ‘Op naar de 100.000 banen’ & ‘Op naar de 25.000 banen’

De positieve resultaten in het eerste kwartaal betekenen goed nieuws voor de Banenafspraak. Niet alleen omdat er sprake is van een toename, maar ook omdat het eerste kwartaal van een jaar traditioneel een dip in de cijfers laat zien. Dat is dit jaar dus anders en dat is goed nieuws. Zo is er er een stevige basis gelegd om de doelen van de Banenafapraak ook dit jaar te behalen.

In totaal dienen er in 2022 92.500 extra banen te worden gerealiseerd, waarvan 70.000 bij het bedrijfsleven en 22.500 bij overheidswerkgevers. Gezien de huidige stand is dat een ambitieus, maar haalbaar doel. Daarbij roepen wij kabinet en Tweede Kamer wel wederom op om door te gaan op het ingeslagen pad van het vereenvoudigen van de regelgeving. Daarnaast is voor werkgevers, zeker in deze krappe arbeidsmarkt, van belang dat gemeenten en WSP’s de talenten, mogelijkheden en wensen van de beschikbare kandidaten goed in beeld brengen.

Lees ook de column van Aart van der Gaag over deze Banenafspraak-resultaten