Visueel heldere praatplaten moeten leerlingen uit het speciaal onderwijs en hun ouders in één oogopslag informeren over de vervolgtrajecten na school.
De praatplaten zijn bedacht en ontworpen door werkbedrijf Flevoland, waar VNO-NCW Flevoland bij betrokken is. Ze worden ingezet om leerlingen en hun ouders voor te lichten en te adviseren over de mogelijke vervolgtrajecten na school.

Het verstrekken van deze informatie op duidelijke wijze wordt nodig geacht in het speciaal onderwijs. De mogelijkheden en manieren waarop leerlingen in vervolgtrajecten terechtkomen zijn het afgelopen jaar, met de intrede van de Participatiewet, immers veranderd.

Ondersteuning voor de leerling
Om de overstap van speciaal onderwijs naar de mogelijke vervolgtrajecten te verhelderen, ontwikkelde werkbedrijf Flevoland twee soorten praatplaten. De eerste praatplaat biedt vooral visueel informatie en biedt ondersteuning als de school in gesprek gaat met leerling en ouders. De tweede praatplaat is voorzien van tekst en is bedoeld voor de school zelf om een goede inschatting te doen over het vervolgtraject van de leerling.