Om de professionals van werkbedrijven en werkgeversservicepunten te ondersteunen, heeft de Programmaraad een Toolkit Participatiewet ontwikkeld.

Hoewel de toolkit niet specifiek opgezet is om individuele werkgevers te informeren, is hij voor werkgevers wel toegankelijk. De toolkit bevat onder meer een uitgebreid en up-to-date overzicht van alle wettelijke regelingen en subsidies die bij werkgevers ingezet kunnen worden wanneer zij een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen. Voorbeelden van deze regelingen zijn de proefplaatsing, de premiekorting en de loonkostensubsidie.

De toolkit is beschikbaar via de website Samenvoordeklant.nl. Het overzicht met relevante regelingen voor werkgevers staat op de doelgroeppagina ‘Accountmanagers werkgeversservicepunten en HR-professionals‘.

De Programmaraad is een samenwerking van Divosa, VNG, UWV en Cedris om arbeidsmarktregio’s te ondersteunen.