Leerlingen van praktijkonderwijs en VSO-scholen komen (binnenkort) allemaal rechtstreeks in het doelgroepenregister. Voor ondernemers die jong talent zoeken dat zij zelf verder willen opleiden op de werkvloer, is dat een interessante route. En om deze route goed in beeld te brengen voor werkgevers is het initiatief Bazen Verbazen opgezet. Met dit project krijgen tien scholen en hun leerlingen de gelegenheid om met werkgevers in contact te komen.
In de startblokken maasmakers
De scholen doen dat niet zelf maar met ondersteuning van enkele theaterdocenten van het Maas Theater. Vanuit de verschillende disciplines dans, theater en film gaan zij naar de geselecteerde scholen om samen met de leerlingen en docenten toe te werken naar de presentaties voor werkgevers. Deze projectweken duren van oktober tot en met december 2016.

Presentatie tijdens werkgeversbijeenkomst
De culturele presentatie die theatermakers en leerlingen maken, zal uiteindelijk laten zien wat praktijkonderwijs en speciaalonderwijs inhoudt en wat de talenten van de leerlingen zijn. De voorstelling of film vindt plaats tijdens een regionale werkgeversbijeenkomst en wordt gevolgd door een gesprek met de aanwezige werkgevers onder leiding van de theatermakers.

Is er binnenkort een ledenvergadering, congres of netwerkbijeenkomst waar het thema ‘speciaal onderwijs’ in het programma zou passen?
Of wilt u wel eens rechtstreeks in gesprek met scholen en leerlingen om de wederzijdse behoeften te verkennen? Neem dan contact op met Martine Schuijer (schuijer@vnoncw-mkb.nl).

Meer lezen over Bazen Verbazen