Publiek-private samenwerking (PPS) is succesvol om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. ABU, NBBU en OVAL roepen daarom op tot meer samenwerking in de arbeidsmarktregio’s en betere toegang tot en transparantie van de bestanden met kandidaten.
Zo kan de kracht van publiek-private samenwerking beter worden benut. Een statement hierover stuurden de drie brancheorganisaties van private bemiddelaars naar de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees het complete persbericht met de link naar het statement op ABU:
Werkzoekenden aan het werk? Private dienstverleners weten de weg!