Veertien gemeenten, het WerkgeversServicepunt Rijnmond en het UWV in arbeidsmarktregio Rijnmond staken de koppen bij elkaar om het werkgevers makkelijker te maken.

Op de website van de Programmaraad wordt in een uitgewerkt praktijkvoorbeeld neergezet hoe al die partijen een woud van werkgeversregelingen wegwerkten en harmoniseerden. De versnipperde invulling en uitvoering van werkgeversinstrumenten tussen gemeenten was al lang een doorn in het oog van werkgevers in arbeidsmarktregio Rijnmond.

De eerste stap om tot harmonisering te komen was meteen een pittige: het inventariseren van alle beschreven werkgeversinstrumenten binnen de arbeidsregio. De zeven te harmoniseren werkgeversregelingen van arbeidsmarktregio Rijnmond waren:

1. Preferent proces Loonkostensubsidie
2. Jobcarving en functiecreatie
3. Voorwaardelijke opleiding voor plaatsing
4. Proefplaatsing
5. Bijdrage duurzame plaatsing
6. Werkplekaanpassing
7. Jobcoaching

Samenwerking versterkt
Eigenlijk was het proces al een resultaat op zichzelf, vertelt een van de deelnemers, Anet Daverveld van UWV bij het praktijkvoorbeeld: “Feitelijk heeft harmonisering betrekkelijk weinig impact op de dienstverlening van mijn eigen organisatie. Maar net als voor de andere partners was dit project ook voor het UWV verrijkend, omdat het ons als samenwerkingscollectief heeft versterkt.”

Uiteindelijk bleken in regio Rijnmond twee instrumenten niet te harmoniseren. Het meest gebruikte instrument, de complexe regeling ‘Jobcoaching’ ligt nog op de plank. Wat heel goed lukte was het met elkaar maken van een uniform beoordelingsinstrument waarmee professionals voortaan op gelijke gronden een subsidieaanvraag of -verlenging kunnen beoordelen.

Voor de instrumentengids
Het resultaat lieten ze door communicatieprofessionals vertalen naar compacte, eenduidige productsheets. De inhoud daarvan komt in de digitale werkgevers instrumentengids Dennis te staan. Daarin kunnen adviseurs en werkgevers landelijke, regionale en lokale instrumenten en leerwerktrajecten eenvoudig bekijken en delen. Dat is trouwens ook een van de tips: schrijf de vernieuwde regeling op in klare taal en deel het resultaat in Dennis.

Of de harmonisatie van deze set regelingen echt de drempel heeft verlaagd voor werkgevers om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, moet dit jaar blijken. Vanuit de accountmanagers hoort de werkgroep in elk geval al positieve signalen van regionale werkgevers en werkgevers die regionaal werven.