De gemeente Rotterdam is van start gegaan met een aangescherpte aanpak op social return.

De gemeente zet in op een verdubbeling van het aantal erkende sociaal ondernemingen en van het aantal grote organisaties die, net als de gemeente, hun inkoopkracht inzetten voor maatschappelijke impact. Ook krijgen opdrachtnemers meer ruimte in de manier waarop ze hun social return opgave invullen, zij het dat de gemeente strikter handhaaft op de realisatie ervan.

Baan binnen bereik
Bij elkaar moet dit moet leiden tot een schaalsprong in het aantal baankansen en ontwikkelmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder Tim Versnel (werk en inkomen): ‘Voor elke Rotterdammer moet een baan binnen bereik komen. Ook voor mensen met een arbeidsbeperking of voor wie er om andere reden nu nog geen goede plek is. Social return is een heel goed instrument om dit te helpen versnellen’.

Ankerorganisaties
Om nog meer impact te maken, schaalt de gemeente samenwerkingen op. Zo staat zij een verdubbeling van het aantal zogenoemde ‘ankerorganisaties’ voor, van 10 naar 20.

Ankerorganisaties zijn organisaties met een grote inkoopkracht, zoals ziekenhuizen, woningcorporaties, het onderwijs, politie, energiebedrijven en waterschappen. De gemeente streeft naar ruim een verdrievoudiging van de social return-waarde die zij realiseren. Dat staat voor een groeiscenario van 7 naar 25 miljoen euro in social return-resultaten.

Meer mogelijkheden
Naast de ankerorganisaties gaat de gemeente het aantal erkende ondernemers verdubbelen van 50 naar 100. Voor opdrachtnemers betekent de nieuwe aanpak dat hun mogelijkheden worden uitgebreid om hun social return-opgave in te vullen. Los van de financiële beloning voor duurzame banen is er meer ruimte is voor maatwerk en creatieve oplossingen.

Daar staat tegenover dat de gemeente strikter inzet op het volledig realiseren van social return. Het is immers een contractuele en juridisch bindende afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Handhaven zorgt ervoor dat de kansen voor werkzoekenden de prioriteit krijgen die ze verdienen.

Koploper
De gemeente Rotterdam is naar eigen zeggen al koploper van Nederland op het gebied van social return. In 2023 realiseerde de gemeente Rotterdam ruim 35 miljoen euro aan social return-resultaten. Daarmee zijn 3.000 mensen aan werk geholpen.

De ambitie van het college is om het aantal Rotterdammers in de bijstand te laten dalen naar 30.000 aan het eind van deze collegeperiode. Een nieuwe aanpak van Social Return is één van de instrumenten om dit voor elkaar te krijgen.

Bron: Gemeente Rotterdam