Het Sociaal Cultureel Planbureau bracht vandaag de derde editie van een langlopend onderzoek onder werkgevers uit: Arbeidsmarkt in kaart, werkgevers. Het SCP ging in deze publicatie ook in op de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking. 1 op de 6 werkgevers heeft medewerkers met een arbeidsbeperking en dienst en 70% van de werkgevers geeft aan zeker of misschien (meer) mensen met een arbeidsbeperking te willen werven.

De SCP-publicatie beschrijft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van werkgevers en is gebaseerd op de antwoorden van een panel werkgevers en instellingen met meer dan vijf medewerkers. De publicatie is gebaseerd op antwoorden uit het jaar 2020.

Niet alle kansen benutten
In een periode van krapte op de arbeidsmarkt benutten werkgevers volgens het SCP niet alle kansen die de arbeidsmarkt biedt. De onderzoekers wijzen daarbij expliciet op het bieden van kansen aan mensen met een arbeidsbeperking. Uit de antwoorden van werkgevers blijkt een kwart van de werkgevers bereid is zijn om (meer) mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Het SCP constateert dat in 2020 1 op de 6 werkgevers aangaf een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. Dit is vergelijkbaar met de uitkomsten van onderzoek uit 2018. Tegelijkertijd ziet het SCP dat steeds meer werkgevers zich verantwoordelijk te voelen om mensen met beperkingen in dienst te nemen. 70% van de werkgevers geeft aan dat zeker of misschien (vaker) te gaan doen.

Sectorale verschillen
De onderzoekers stellen vast dat er grote verschillen tussen sectoren zijn. Meer dan de helft van de overheidsinstanties heeft mensen met een arbeidsbeperking in dienst. In de landbouw- en de industriesector ligt dat percentage op circa 25% en in de transportsector en de zakelijke dienstverlening rond de 12%. Het SCP leidt uit de antwoorden van werkgevers ook af dat kleinere organisaties minder positief tegenover het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking staan dan grotere organisaties.

Het aantal werkgevers dat geen (extra) mensen met een arbeidsbeperking wil aannemen, neemt af. Als werkgevers aangeven dat niet te willen, is dat meestal omdat ze binnen de organisatie geen geschikte functies zien. Ook blijkt dat veel subsidieregelingen nog altijd niet bekend te zijn bij werkgevers, met name binnen kleinere organisaties.

Arbeidsmarkt in kaart, werkgevers. Editie drie>>