Een steeds groter aantal bedrijven in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord kiest voor mensen met een arbeidsbeperking en dus voor sociaal ondernemen. Met 946 gerealiseerde banen voor deze doelgroep in het derde kwartaal van 2016* is Noord-Holland Noord een van de best presterende regio’s van het land. Op de Dag van de Duizend Voorbeelden, 16 februari 2017, werden ondernemers die al medewerkers met een arbeidsbeperking een kans bieden in het zonnetje gezet tijdens een Inspiratie-ontbijt. Daardeelden zij met andere bedrijven uit de regio ervaringen hoe deze groep werknemers succesvol kan worden ingezet.

Kansen benutten
Wethouder Judith de Jong trapte namens smaakmaker Gemeente Hoorn het ontbijt af. Wethouder De Jong is als stuurgroeplid van het RPA-NHN, voorzitter van WerkSaam Westfriesland én portefeuillehouder Sociale Zaken Gemeente Hoorn dagelijks bezig met het thema ‘Sociaal Ondernemen’. Samen met wethouder Bashara is ze aanjager van het project “Hoorn Werkt aan Werk”. Met dit project pakt Gemeente Hoorn haar verantwoordelijkheid als het gaat om de invulling van de Banenafspraak. Samen met het Werkgeversservicepunt onderzoekt het projectteam constant naar kansen om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen binnen de gemeente. ‘Dit doen we bij de geijkte afdelingen als catering, schoonmaak en groenvoorziening maar ook juist op bijvoorbeeld beleidsafdelingen’ aldus Ronald Koenen, adviseur namens WerkSaam in het WSP.

Olievlek
Gemeente Hoorn had collega-werkgever Veiligheidsregio Noord-Holland Noord uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomst. ‘Door de ervaringen te delen hopen we dat sociaal ondernemerschap zich als een olievlek verspreidt door de regio.’ Naast deze twee werkgevers waren ook onder andere Restaurant d’Oude Waegh, FRSH, ColorNed, Remondis, Taxi Kaijer, Berend Botje en MEO aanwezig om hun enthousiaste aanpak over te brengen.  In de regio Noord-Holland Noord moeten in de periode 2015/2016 575 extra banen zijn gecreëerd en ingevuld; 445 in de marktsector en 130 bij de overheid. Zoals het landelijk beeld laat zien loopt ook de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord voor op de doelstelling. Al in de zomer van 2016 is de doelstelling van 575 banen behaald. Hiermee laat de regio zien dat het ondernemend hart op de juiste plaats zit.