“Werken met mensen met een arbeidsbeperking draagt bij aan een goede sfeer in het bedrijf en kan winstgevend plaatsvinden. Voorbeelden uit de praktijk tonen dit dagelijks aan.” Tijdens de bijeenkomst ‘Ondernemers vertellen ondernemers’ op 14 april deelden ondernemers hun ervaringen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De bijeenkomst werd georganiseerd door MVO Westland, VNO-NCW Westland-Delfland, MKB Westland en LTO Noord Glaskracht Westland, bij Don Opleidingen in Naaldwijk. “We moeten de drempelvrees wegnemen,” stelt Henk Salome, voorzitter van MKB Westland en aanjager van MVO Westland. “Dat kan het best met verhalen uit de praktijk. Mijn ervaring is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak loyale medewerkers zijn.”
Op naar de 100.000 banen
“In 2015 moeten we zesduizend mensen geplaatst hebben. Op dit moment hebben we waarschijnlijk al bijna twee-en-een-half keer zowel mensen met een beperking aan een baan geholpen. We gaan de eerste targets moeiteloos halen.” Aart van der Gaag is commissaris van het project ‘Op naar de 100.000 banen’ en is verheugd dat meer dan tachtig ondernemers op deze bijeenkomst zijn afgekomen. “Dit toont de betrokkenheid van de Westlandse ondernemers.” Van der Gaag realiseert zich dat het in dienst hebben van mensen met een beperking economisch aantrekkelijk moet zijn. “Het kan bedrijfseconomisch verantwoord plaatsvinden, dat zullen de ondernemers die betrokken zijn u ook vertellen. Van Albert Heijn, een voortrekker wat betreft de Banenafspraak, hoor ik dat zij zelden mensen in dienst hebben gehad die zo enthousiast zijn over repeterend werk. Een handicap is in zo’n geval een voordeel. We hebben nog een enorm potentieel om uit te breiden, de Banenafspraak steunt momenteel op te weinig schouders. Wanneer de regels vereenvoudigd worden, kunnen we de volgende stap zetten.”

Praktijkvoorbeelden
Van der Gaag moedigt de aanwezigen aan om te leren van werkgevers die ervaring hebben met het in dienst hebben van mensen met een beperking. “Met een goede voorbereiding kunnen we zorgen voor duurzame plaatsingen. Dus laat je helpen.” Marianne van Keep, directeur duurzaamheid van specerijenbedrijf Verstegen benadrukt dat samenwerking cruciaal is. “Wij werken bijvoorbeeld samen met De Normaalste Zaak, een netwerk van werkgevers dat kansen creëert voor mensen met een beperking en onderhouden nauwe contacten met onderwijsinstellingen. Zo voorkomen we dat we voor ongemakkelijke en onnodige verrassingen komen te staan.”

Na afloop van het plenaire gedeelte vonden workshops plaats waarbij zadenbedrijf Rijk Zwaan, groente- en fruitgroothandel Best Fresh Group, kunststofproductiebedrijf Rexnord FlatTop en landschapsarchitect Hovenier van der Heijden open, eerlijk en enthousiast informeerden over de praktische kant van het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Foto’s: Gerard-Jan Vlekke