Social Capital ontvangt als eerste werkgever een financiering van het Sociaal Innovatiefonds (SIF), een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De financiering is onderdeel van een pilot van SZW om werkgevers te helpen door drempels weg te nemen om op grote schaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. De financiering van het SIF helpt Social Capital bij de ambitie om in vier jaar tijd ruim 200 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren in Den Haag.

Social Capital is een initiatief van Happy Tosti en Milieuwerk in partnership met HEINEKEN Nederland.

Het SIF is opgezet om werkgevers die willen investeren in een inclusieve werkvloer te helpen bij het sluitend maken van de businesscase en het maken van de juiste afspraken met arbeidsmarktregio’s en gemeenten. Vanuit het motto ‘verbinden waar mogelijk en financieren waar nodig’ bouwt het SIF een ecosysteem van publieke en private partners. Het SIF kan zelf financieren, maar zoekt ook de samenwerking met andere financiers.

Inclusieve arbeidsmarkt voor (on)zichtbare beperking

De eerste werkgever die financiering ontvangt van het SIF is Social Capital. Dit pionierende bedrijf is opgezet vanuit een gedeelde visie van de ondernemers achter Happy Tosti en Milieuwerk en tot stand gekomen in partnership met HEINEKEN Nederland.

De organisatie wil op vernieuwende wijze bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, door mensen met een (on)zichtbare arbeidsbeperking aan een betaalde baan te helpen. Dit doet zij via eigen exploitaties, waaronder Amare Horeca, de Happy Tosti restaurants, cateraar Juni Lekkernijen, bakkerij Lekker Brood en via detachering bij partners.

David Jansen, algemeen directeur van Social Capital: “Onze droom is om een arbeidsmarkt te creëren waar voor iedereen met een arbeidsbeperking die wil werken een leuke en betaalde baan is. Alleen al in Den Haag willen we in vier jaar tijd ruim 200 duurzame banen realiseren. Landelijk streven we naar 2.500 banen in 2030.

We zijn blij dat het SIF ons kan helpen om onze ambities in Den Haag waar te maken. Het is fijn dat er een partij is die de weg kent in zowel financieringsland als bij de gemeente en weet wat er nodig is om als werkgever mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan werk te helpen. Dat heeft ons geholpen om zowel de financiële als de sociale businesscase rond te krijgen.”

Sociaal Innovatiefonds, een pilot met ambities

Het SIF bevindt zich momenteel in de pilotfase. SZW onderzoekt met deze pilot op welke wijze een publiek-privaat fonds werkgevers kan helpen bij het investeren in inclusiviteit.

Rob Peelen, manager van Social Finance NL en programmanager van het SIF: “Veel werkgevers willen investeren in inclusiviteit, maar ervaren drempels. Traditionele financiers vinden een inclusieve businesscase vaak lastig om te financieren, maar ook een goede samenwerking tussen de werkgever en partners uit de arbeidsmarktregio is geen vanzelfsprekendheid. Als we duurzame banen willen realiseren, moeten we dus werkgevers helpen door deze drempels weg te nemen. We zijn trots dat we op deze manier Social Capital kunnen helpen bij hun ambities.

Social Capital heeft veel ervaring met werken met de doelgroep en laat op inspirerende wijze zien dat mensen uit de doelgroep een enorme meerwaarde voor je organisatie kunnen zijn. Met de gemeente Den Haag zijn duurzame afspraken gemaakt om Social Capital hierbij te ondersteunen. Het is een prachtig voorbeeld van publiek-private samenwerking waarbij de impact centraal staat. Hopelijk inspireren we daar ook weer andere werkgevers mee.”

Over het Sociaal Innovatiefonds

Het Sociaal Innovatiefonds (SIF) is een initiatief vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het publiek-private fonds wordt vormgegeven door een consortium bestaande uit Social Finance NL, Deloitte, SEO Economisch Onderzoek en StartGreen Capital en heeft als doel om werkgevers te helpen en ondersteunen bij het doen van investeringen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemen. Het SIF bevindt zich in de pilotfase waarin meerdere werkgevers een lening uit het fonds krijgen.

Over Social Capital

Social Capital is ontstaan vanuit een gedeelde droom van de ondernemers achter Milieuwerk en Happy Tosti: Voor iedereen met een arbeidsbeperking die wil werken is er een leuke en betaalde baan. Social Capital is een sociaal, groeiend en innovatief bedrijf actief in Amsterdam, Den Haag, Breda, Leiden en vanaf volgend jaar ook in Rotterdam.

Op dit moment zijn er 250 mensen met een arbeidsbeperking in dienst en dit aantal gaan ze vertienvoudigen voor eind 2030. Onder de visie: Samen bereiken we meer, hebben we een groter netwerk van partners en kunnen we meer variatie bieden in echt duurzame banen, gelooft Social Capital zo een maatschappelijke verandering teweeg te kunnen brengen om hun droom te kunnen verwezenlijken.

Bron: Sociaal Innovatiefonds