De eerste voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de Participatiewet zijn bekend. In het Kameroverleg van 29 oktober jl. kondigde staatssecretaris Klijnsma aan snel te komen met maatregelen om processen te versoepelen. Inmiddels heeft zij over enkele nieuwe regels overeenstemming bereikt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, sociale partners en het UWV. Zij stuurde daarover een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om de volgende aanpassingen:

  • Leerlingen die afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) worden zonder toetsing door UWV direct toegelaten tot de doelgroep.
  • De procedure om de loonwaarde te bepalen wordt eenvoudiger. Werkgevers en gemeenten kunnen het eerste half jaar van een dienstverband rekenen met een vooraf bepaalde loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon voor werknemers uit de doelgroep Banenafspraak. Na dat eerste half jaar wordt op de werkplek de loonwaarde bepaald en wordt de loonkostensubsidie hierop aangepast. Ook krijgen gemeenten de ruimte om af te wijken van de vaste momenten om iemands loonwaarde opnieuw te bepalen.

Daarnaast blijft de staatssecretaris met alle betrokken partijen in overleg over de criteria op basis waarvan mensen in het doelgroepregister worden opgenomen. Er zijn namelijk diverse signalen dat mensen voor wie de Banenafspraak bedoeld is, vanwege te strenge criteria toch buiten de doelgroep vallen. De komende maanden wordt aanvullende informatie uit beoordelingen en proefprojecten verzameld. In voorjaar 2016 wordt bekeken of hiervoor aanpassingen nodig zijn.

Om de maatregelen uit te voeren moet wet- en regelgeving aangepast worden. De bedoeling is dat de voorstellen hiervoor in de eerste helft van 2016 bij de Tweede Kamer liggen.

Lees meer over  de toelichting van de staatssecretaris en de Kamerbrief.