Werkgevers staan vaker open voor sollicitanten met een beperking. Die ommezwaai in denken komt mede door de Wet banenafspraak. De onnodig complexe wet moet plaats maken voor brede steun, schrijft het Financieele Dagblad.

‘Werkgevers kunnen prima uit de voeten met de instrumenten die er zijn. Gun ze dan ook aan iedereen die hulp nodig heeft’, zegt Steven Hubeek, binnen werkgeversvereniging AWVN en De Normaalste Zaak gangmaker voor inclusief werkgeven, in een groot artikel over de Banenafspraak in het Financieele Dagblad.

Volgens hem zijn werkgevers gaandeweg steeds beter gaan beseffen dat mensen met een beperking gewoon deel uitmaken van de arbeidsmarkt. De veranderde wetgeving heeft gezorgd voor een ommezwaai in denken, zegt Hubeek. ‘De drempels aan werkgeverszijde worden steeds lager.’ Een breed scala aan subsidies, regelingen en hulpmiddelen helpt daarbij. Maar bepalen wie waar recht op heeft en onder welke voorwaarden is in zijn ogen nog steeds een bureaucratische nachtmerrie.

Gericht op inkomen
Critici wijzen erop dat ruim de helft van de 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten in Nederland buiten de werking van de wet valt. Caspar van den Berg, specialist ‘social return’ bij accountants- en advieskantoor PwC , stelt in dezelfde krant dat het beleid zich primair richt op inkomen. ‘Er wordt gekeken of iemand met een beperking zelfstandig het minimumloon kan verdienen. Terwijl de juiste definitie een sociale is, zoals verwoord in het VN-verdrag gehandicapten. Je bent alleen beperkt in de mate dat je omgeving niet op jou is aangepast.’

Werkgevers bijstaan
De reportage van FD-redacteur arbeidsmarkt Lien van der Leij toont voorbeelden van de omslag van denken die in verschillende sectoren is gemaakt. Zo vertelt Ellen Kok over de politie, waarvoor zij werkzaam is, dat zij ondanks de successen geen voorstander meer is van de Banenafspraak. ‘In het begin was die drang en dwang nuttig. Maar nu is het tijd voor een ander manier van kijken’, zegt zij. ‘Dat betekent ophouden met onderscheid maken tussen wel of geen doelgroep en werkgevers gewoon bijstaan. Als je iemand in dienst neemt met een beperking, moet je subsidie kunnen krijgen. Zo ingewikkeld is het toch niet?’

‘We willen van die doelgroepen af,’ zegt ook Hubeek van de AWVN. Werkgevers zouden graag zien dat er ondersteuning komt voor iedereen die dat nodig heeft om duurzaam aan het werk te komen – ongeacht waar iemand vandaan komt.