Over het algemeen zijn werkgevers weer tevreden over het Werkgeversservicepunt in hun regio. De dienstverlening wordt gemiddeld met een 7.6 beoordeeld. Dit is hoger dan vorig jaar.

Dat blijkt uit de Monitor Werkgeverstevredenheid 2023 die de Programmaraad presenteerde. Deze raad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken, laat jaarlijks onderzoek doen naar de tevredenheid van werkgevers over de dienstverlening van WSP’s.

64% van de werkgevers ziet het WSP als een waardevolle partner voor personeels- en arbeidszaken. In 2023 zijn WSP’s landelijk gezien erin geslaagd om werkgevers nog beter van dienst te zijn dan het jaar ervoor: de waardering steeg van 7,4 naar 7,6. Werkgevers zijn vooral positief over de ondersteuning en het advies dat ze krijgen. Dankzij het WSP komen ze met meer kandidaten in contact en kunnen ze gemakkelijker kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen.

Betere matches mogelijk
Wel merken de werkgevers op dat het aantal geschikte kandidaten die het WSP aandraagt beperkt is. Daar hebben ze best begrip voor gezien de krappe arbeidsmarkt. Maar, vinden werkgevers, dat mag de kwaliteit van het matchen niet in de weg staan.

Voor 2024 voorspelt de uitkomst van de monitor dat werkgevers opnieuw grote behoefte hebben aan ondersteuning bij werving en selectie van personeel, inclusief het voordragen van kandidaten (69%).

Mensen met een kwetsbare positie
Die behoefte geldt zeer zeker ook voor ondersteuning voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Uit het rapport: ‘Een deel van de werkgevers wil graag mensen aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar zij lopen aan tegen complexe wetgeving en verliezen overzicht. Ze vinden het fijn om vanuit de WSP’s hierbij geholpen te worden met informatie en advies, want ze hebben zelf weinig ervaring en regelgeving verandert continu’.

Vandaar het advies aan WSP’s om werkgevers te begeleiden in het aannemen van nieuwe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ervoor te zorgen dat zij de juiste informatie en advies krijgen over wet- en regelgeving die past bij hun situatie.

Medewerkers grootste troef
Werkgevers worden trouwens ook heel blij met evenementen als een banenmarkt of meet & greet. Deze alternatieve vormen van werven worden echt hoog aangeslagen.

De allergrootste troef van WSP’s vormen de medewerkers. Uit de monitor komt naar voren dat hun behulpzaamheid en deskundigheid de grootste stempel drukt op de tevredenheid. Zelfs een seintje dat de ideale kandidaat nog niet gevonden is, doet al goed.

Tekst: Klaas Salverda

Voor dit artikel is onder meer gebruik gemaakt van berichtgeving van de Programmaraad