Werkgevers die iemand aannemen in het kader van de Banenafspraak, lopen vanaf nu geen risico meer als hun nieuwe werknemer onverhoopt ziek wordt. De no-riskpolis, die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, wordt voor onbepaalde tijd geldig. Het instrument was al beschikbaar, maar was tot nu toe gegarandeerd voor vijf jaar. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte de nieuwe maatregel vandaag bekend tijdens een werkbezoek in het kader van de Dag van de Ondernemer.
De Eerste Kamer is deze week akkoord gegaan met het structureel maken van de no-riskpolis. Daardoor zijn werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen er tot in lengte van jaren van verzekerd dat zij financieel geen risico lopen als deze werknemer ziek wordt. Een belangrijke stap volgens staatssecretaris Klijnsma, want het is belangrijk dat werkgevers minder risico’s ervaren zodat meer mensen vaste contracten krijgen.

Belangrijk resultaat voor werkgevers
De initiatiefnemers van Op naar de 100.000 banen, VNO-NCW, MKB Nederland en LTO, zetten zich al vanaf het begin om het voor werkgevers eenvoudiger te maken werknemers met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het structureel maken van de no-riskpolis is een belangrijke stap. Aart van der Gaag, commissaris van Op naar de 100.000 banen: “We zijn blij dat de staatssecretaris oor en oog heeft voor de signalen vanuit de werkgevers en deze voorgestelde aanpassing heeft kunnen realiseren. En we blijven ons inzetten om de werkgeversdienstverlening op alle fronten te verbeteren.”