De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Ja. Er is subsidie beschikbaar om werkplekken, of breder nog: onderdelen van bedrijfsprocessen, aan te passen. De pilot die het UWV met zulke subsidies doet, loopt nog. Aanvragen is mogelijk tot 30 juni 2022.

Wie werknemers met een arbeidsbeperking langere tijd in dienst wil houden of nemen, moet soms aanpassingen aan werkplekken of productieprocessen doen. Ook de aanschaf van bepaalde ‘meeneembare voorzieningen’ kan noodzakelijk zijn. Via de ‘pilot generieke werkgeversvoorziening’ kunnen werkgevers subsidies krijgen die helpen bij de benodigde investeringen. Het is de bedoeling dat een of meer werknemers met een vergelijkbare arbeidsbeperking minimaal drie jaar van de voorziening gebruikmaken.

Tot de overige voorwaarden behoren:

  • De werknemer heeft of krijgt een dienstverband voor ten minste 6 maanden.
  • Bij de werknemer(s) heeft UWV een structureel functionele arbeidsbeperking vastgesteld.
  • De werknemer heeft de voorziening nodig om te kunnen werken.
  • Het mag niet om een WSW-dienstverband gaan.

Na afloop van de aanvraagperiode, op 30 juni 2022, zal UWV de pilot tot en met 31 december 2025 blijven volgen en evalueren. Dat gebeurt onder andere door bedrijfsbezoeken en interviews met werkgevers.