De Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) en de Participatiewet blijken een gouden combinatie om voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe, reguliere banen te scheppen. Inmiddels zijn er drie pilots van start gegaan. Ton Sels, secretaris van stichting BIZ Platform NL licht de stand van zaken toe.2016-09-27_1254
Op 1 januari 2015 trad naast de Participatiewet ook de Wet BIZ in werking. Beide maakten onderdeel uit van de 3D-operatie: op drie belangrijke onderdelen van zorg werden taken verlegd naar de gemeenten. Onder de Wet BIZ kunnen ondernemersverenigingen op bedrijvenparken en in winkelgebieden binnen een periode van vijf jaar samen een lokaal ondernemersfonds starten. Op deze wijze betalen alle ondernemers mee om de kwaliteit van het bedrijvenpark te verhogen met de uitgangspunten schoon, heel en veilig en alles dat bijdraagt aan de economische versterking van een BIZ-zone. Denk aan het inzetten van camera’s voor de veiligheid in dergelijke gebieden, innovatief energiebeheer en het gezamenlijk aanbieden van diensten. Maar ook de intocht van Sinterklaas in een winkelcentrum.

Kans om banen te scheppen
Door de twee wetten te combineren is er ruimte om te denken over de mogelijkheden om reguliere banen te scheppen in BIZ-projecten voor mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben via de Participatiewet.

Ton Sels, secretaris van BIZ-platform NL: “De twee wetten BIZ en PW, die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben, vormen op deze manier een gouden combinatie. Samen zorgen ze voor kansen en budgetten. Het is een vliegwieleffect. Zaken die anders niet te realiseren waren, zijn nu wel te realiseren.  Om ervaring op te doen en om het overzichtelijk te houden, zijn we gestart met drie proefprojecten, die lopen tot eind 2017. Maar in een later stadium kunnen ook andere gemeenten met deze combinatie aan de slag gaan.”

Duurzaamheid op Spoorzicht
De eerste pilot valt ten beurt aan bedrijventerrein Spoorzicht in Nieuw-Vennep. “Hier is gekozen voor dienstverlening en duurzaamheid. Het eerste idee dat we nu uitwerken is het opzetten van een lunchcorner. Deze zal worden bemand door mensen uit sociale werkvoorzieningen en vanuit beschut werk.
Een ander idee is het ophalen van bepaalde soort afval die gerecycled kunnen worden. Denk aan papier, plastic en cartridges. Deze worden opgehaald door mensen uit sociale werkvoorzieningen en centraal door het afvalbedrijf opgehaald. Leuk is dat Tweede Kamerlid Pieter Heerma in november een bezoek aan Spoorzicht zal brengen., dus er is ook belangstelling vanuit de politiek.”

Online winkelen in lokale winkels in Schiedam
“In Schiedam ondervinden lokale winkeliers nadeel van online winkelen. Maar daar gaan wij nu, samen nieuwe-passagemet sociale werkvoorziening, iets aan doen. We starten een website waar mensen die in Schiedam wonen en werken bij lokale winkeliers spullen kunnen bestellen. Deze worden dezelfde dag nog bezorgd door de mensen uit de doelgroep. Dus stel, je werkt in Schiedam en je merkte in de ochtend dat je strijkijzer kapot is. Dan kun je via de webportal van de BIZ bij een lokale winkelier in de stad een nieuwe bestellen, betalen via iDeal en deze wordt dan op je werk voor 17 uur bezorgd. Zo worden spullen nog sneller bezorgd dan bij een andere online winkel.”

Duurzaam groenbeheer op bedrijvenpark Gorinchem-Oost
De groenvoorziening op het openbare gedeelte wordt al door sociale werkvoorziening Avres gedaan. En wij willen nu werken naar een  uniform duurzaam groenonderhoud, niet alleen voor openbaar gebied maar ook voor kavels van de bedrijven zelf.”

Sels voorspelt dat de combinatie BIZ en Participatiewet een fiks aantal nieuwe banen kan opleveren. “Een eenvoudige rekensom: er zijn zo’n vijfduizend bedrijventerreinen en een onbekend, maar groot aantal winkelgebieden. Wanneer de Wet BIZ op al die bedrijventerreinen te hulp geroepen zou worden, zouden naar schatting overal twee tot vijf arbeidsplaatsen kunnen ontstaan. Daarmee zou via de Wet BIZ een substantiële bijdrage geleverd kunnen worden aan het 100.000banenplan.”

 

Meer lezen over de projecten en stichting BIZ Platform NL kan op www.bizplatform.nl