Naast mensen met een arbeidsbeperking signaleert demissionair minister Karien van Gennip van SZW nog een groep voor wie de kansen op de arbeidsmarkt niet gelijkwaardig liggen. Er bestaat een forse kloof tussen de arbeidsmarktpositie van mensen met en zonder migratieachtergrond.

Werkgevers, sociale partners, onderwijsinstellingen en gemeenten zijn van goede wil, maar dit vertaalt zich nog niet in gelijkwaardige arbeidsmarktkansen voor mensen met een migratieachtergrond, aldus de binnenkort vertrekkende minister in een voortgangsbrief over de inclusieve arbeidsmarkt.

Van Gennip noemt het ‘niet acceptabel dat mensen minder kansen hebben vanwege hun afkomst, naam of uiterlijk’. Het programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt en de gelijknamige Werkagenda VIA zijn volgens haar onverminderd actueel.

Met de partners uit de Werkagenda VIA worden wel steeds meer bewezen interventies toegepast bij het tegengaan van stagediscriminatie, het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie en het zorgen voor een meer inclusieve begeleiding naar werk van mensen met een migratieachtergrond vanuit de bijstand of WW.

Grotere groep
Daarnaast weten partijen vanuit het programma VIA steeds beter wat werkt om de overgang naar een meer inclusieve arbeidsmarkt te maken. Er is een voorhoede gecreëerd van werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeenten, aldus de minister: ‘De uitdaging is nu om de grotere groep te bereiken en in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld om ook het midden- en kleinbedrijf (mkb) mee te krijgen als het gaat om objectief werven en selecteren. Of om te zorgen dat alle onderwijsinstellingen en (leer)bedrijven werk gaan maken van het tegengaan van stagediscriminatie. En om gemeenten en klantmanagers de ruimte te geven om mensen met een migratieachtergrond op een effectieve manier te begeleiden’.

Statushouders
Inmiddels zijn er ook nieuwe acties aan de Werkagenda toegevoegd. Die zijn vooral gericht op het naar werk begeleiden van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Werk is de snelste route naar participatie en integratie in de samenleving, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Maar de arbeidsparticipatie van statushouders blijft door een veelvoud aan factoren achter.

Discriminatie
Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan heeft de Tweede Kamer in maart 2023 het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aangenomen. Dit wetsvoorstel moet nog behandeld worden door de Eerste Kamer. Demissionair minister Van Gennip ziet deze wetgeving als een belangrijke basis om gelijke kansen te bevorderen.

Daarnaast ondersteunt het ministerie werkgevers om aan de slag te gaan met objectief werven en selecteren. Van Gennip vindt het belangrijk dat professionals in de HRM en Diversiteit en Inclusie (D&I) werkgevers op een goede manier ondersteunen bij de transitie naar een meer inclusieve arbeidsmarkt.

Werk of dagbesteding
In de brief wordt opnieuw vastgesteld dat mensen met een buiten-Europese migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn in de bijstand en dat zij minder snel een nieuwe baan vinden vanuit de WW. De groep bestaat uit werkzoekende statushouders en andere 1e en 2e generatie mensen met een migratieachtergrond. Voor een deel van hen geldt dat de afstand tot de arbeidsmarkt zo groot is, dat zinvolle dagbesteding het hoogst haalbare is, aldus minister Van Gennip.

Tekst: Klaas Salverda