Ondanks haar demissionaire status blijft minister Carola Schouten (SZW, Participatie) zich onverminderd inzetten voor meer regulier werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Carola Schouten | foto RVD Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Daarom werkt zij ook door aan het verminderen van belemmeringen voor werkgevers en aan het verbeteren van de Banenafspraak, schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister vindt dat de rapportage, die UWV jaarlijks verstrekt over de duurzaamheid van banen in het kader van de Banenafspraak, heel belangrijke input levert ‘voor de doelstellingen van het kabinet om de positie van mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren’.

De algemene conclusie van het jongste onderzoek is dat de duurzaamheid van Banenafspraak-banen stabiel is gebleven. Zo laat het onderzoek zien dat van alle werkzame mensen in de Banenafspraak in het derde kwartaal van 2021, een jaar later 88 procent nog steeds werk had. Dit is iets hoger dan voorgaande jaren en daarmee een ‘voorzichtig positieve ontwikkeling’.

Van de werkzame personen in de Banenafspraak in het derde kwartaal van 2021 werkt 71 procent een jaar later nog in de dezelfde baan. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Structureel voordeel
Zoals bekend is Schouten voornemens het loonkostenvoordeel Banenafspraak structureel te maken, waardoor alle werkgevers die iemand uit de Banenafspraak in dienst hebben dit loonkostenvoordeel kunnen ontvangen voor onbeperkte tijd. Hiermee beoogt de minister de duurzaamheid van werk voor mensen uit de Banenafspraak te vergroten.

Werkgeversdienstverlening
Komende maanden zal het ministerie van SZW verdere sessies organiseren met werkgevers en betrokken partijen. Daarin is onder andere aandacht voor ervaringen van werkgevers met de (publieke) werkgeversdienstverlening.

Uit onderzoek blijkt dat de bekendheid van de regionale werkgeversservicepunten van UWV en gemeenten onder werkgevers laag is. Schouten wil dat de dienstverlening beter bekend en meer toegankelijk wordt. De minister vindt het met de Kamer belangrijk werkgevers te blijven stimuleren om werk te bieden aan mensen die tot de doelgroep Banenafspraak behoren.

Op naar de 125.000 banen
Binnen het project ‘op naar de 125.000 banen’ worden veel bijeenkomsten georganiseerd met werkgevers om ervaringen te delen en om werkgevers te enthousiasmeren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Ook zijn er allerhande toolkits ontwikkeld om werkgevers te ondersteunen. In de campagnes van de komende tijd zal er specifiek aandacht zijn voor werkgevers die nog geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben.

Verbreding doelgroep
In haar brief aan de Kamer gaat de minister verder in op de beperkte verbreding van de doelgroep Banenafspraak die nog in de pen zit. Hierbij gaat het om mensen in de WIA die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, mensen in de Wajong die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben die werken bij een reguliere werkgever, en mensen in de WW die vergelijkbare kenmerken hebben als mensen in de Banenafspraak.

Tekst: Klaas Salverda