Toolkit

Handige links en bruikbare middelen.

Kennisdocument Wet Banenafspraak

Startpakket Banenafspraak

Mensen met een beperking aan de slag helpen (AWVN brochure)

Handreiking Kosten Baan Medewerker uit Doelgroepregister

Handreiking Inkoop en Banenafspraak

Algemeen infoblad

Kanskaart

Regelingen flyer

Stappenplan

Vraag van de week

Kandidatenverkenner

Doelgroepregister

Belastbaarheid in het werk

Subsidiecalculator

Zelfcoach

Regelhulp Premiekortingen

Werkverkenner Boris

Premiekortingcalculator

Stappenplan VSO

Praatplaat inclusief ondernemen

Bijsluiters Harrie

Kennisdocument

E-Book Functieprofielen

Samen voor meer Banen #2

Magazine Aan de Slag (LWV)

Magazine Samen (BZW)

West, Special Banenafspraak

Magazine Middelpunt (VNO NCW Midden)