verlicht toetsenbordVan heel Europa heeft Nederland de minst inclusieve arbeidsmarkt*. Het is al langere tijd mijn persoonlijke missie om daar verandering in te brengen. Iedere dag ben ik wel in het land te vinden om werkgevers te informeren en te enthousiasmeren om werk te maken van de banenafspraak. Een inclusiever Nederland: dat is mijn wens. Zodat iedereen, ongeacht beperkingen, kan meedoen. Voor mij is dat heel vanzelfsprekend.
Werkgevers hebben zelf aangegeven dat zij behoefte hebben aan transparantie. Zij willen aan de slag met de banenafspraak maar willen dan wel een beter zicht op wie die personen nu zijn die in het doelgroepregister zitten. Kortom: werkgevers willen graag één “kaartenbakje”. En dat hebben wij voor deze werkgevers ontwikkeld samen met de markt.

Het doel van de kandidatenverkenner banenafspraak is het geven van inzicht in de doelgroep: wie zijn de mensen die vallen onder de banenafspraak? Ik adviseer werkgevers vooral eens te snuffelen in de statistieken. Om een gevoel te krijgen bij de doelgroep: over wie hebben we het nu eigenlijk? Wat zijn de kenmerken van de kandidaten? Wie de tool raadpleegt, kan in een oogopslag zien hoe de doelgroep is opgebouwd.

Als de werkgever beeld heeft bij de doelgroep, is ‘actie’ natuurlijk de next step. Misschien kunt u een functie creëren die past bij de kandidaat, in plaats van andersom. Ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen kan bijdragen aan een inclusiever Nederland. De kandidatenverkenner banenafspraak is hiervoor niet het toverwoord. Het is een extra service aan werkgevers, naast bijvoorbeeld het zoeken naar cv’s op werk.nl of de dienstverlening van de WerkgeversServicepunten.

Op 22 november 2016 wordt de kandidatenverkenner banenafspraak officieel geïntroduceerd. Gaat u ook aan de slag? We hebben nog veel te doen als het gaat om ‘iedereen doet mee!’.

foto-astrid-hendriks-kopieAstrid Hendriks
programmamanager Banenafspraak binnen UWV

 

 

 

 

 

 

 

* Eurostat, 2011