In september zal de Tweede Kamer de vereenvoudiging van de banenafspraak bespreken. De Kamer pakt ook gelijk door met de wetgeving voor wijziging van de Participatiewet, die demissionair minister Carola Schouten vorige week nog op de valreep naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De vaste Kamercommissie in overleg

Tijdens een procedurevergadering heeft de vaste kamercommissie voor SZW besloten een zogeheten inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op 18 september aanstaande. Een dergelijk verslag is een eerste stap van de Kamer. Met de antwoorden die daarop volgen van departementszijde is het een schriftelijke voorbereiding op de plenaire behandeling van een wetsvoorstel.

In balans
Het wetsvoorstel waar het nu om gaat heet bij elkaar genomen de Participatiewet in balans. Concreet gaat het om de wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

De nog jonge Participatiewet verving begin 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De ‘balans’ die het kabinet Rutte-4 voor ogen stond zit op tal van onderdelen met aanpassingen van deze wetten op principes van bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving.

Mens centraal
Overkoepelend wilde het vertrokken kabinet de mens meer centraal stellen en meer van vertrouwen uitgaan. Een ander belangrijke kenmerk is vereenvoudiging van regelgeving: het eerste voorstel voorziet in ruim 20 verschillende aanpassingen van de Participatiewet die al op korte of in elk geval middellange termijn realiseerbaar zijn.

De Kamer houdt in het najaar ook een commissiedebat over de Participatiewet als geheel. Zoals bekend wordt in een vervolgspoor gekeken naar een bredere, meer fundamentele herziening van de Participatiewet. Daarbij gaat het onder andere over de vraag of betaald werk voor praktisch iedereen haalbaar is; of dat je beter naar een spoor van ondersteuning en ontheffing van verplichtingen kunt overgaan.

Zo heeft de G40, het netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, de kamerleden en woordvoerders al uitnodigd voor een werkbezoek in het kader van de Participatiewet zoals die nu en mogelijk in de toekomst wordt uitgevoerd.

Vereenvoudiging banenafspraak
Onder het ‘oude’ kabinet was de Kamer kortgeleden zover dat zij de Wet banenafspraak plenair wil behandelen. Daarbij gaat het specifiek om vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat onderwerp staat geagendeerd voor de tweede week van september, vlak na het zomerreces. De schriftelijke voorbereiding hiervan is al geweest.

Nieuwe bewindspersoon

Jurgen Nobel, staatssecretaris Participatie en Integratie (Foto Martijn Beekman / Rijksoverheid)

Het onderwerp participatie en de banenafspraak viel de afgelopen jaren onder minister Schouten. Het is nu in handen van een staatssecretaris voor Participatie en Integratie. Daarvoor is net Jurgen Nobel, tot voor kort VVD-wethouder in Haarlemmermeer, aangetrokken.

Nobel schrijft in zijn allereerste presentatie op de website van SZW: ‘Wie je ook bent – in ons land moet je mee kunnen doen. Dus kijken we naar wat je wel kunt en schrijven we niemand af. Voor nieuwkomers betekent het dat integratie cruciaal is. Nederlands leren, werk vinden én onze waarden omarmen. Dat is de basis. Kortom, iedereen die in ons land wil bijdragen, moet daar maximaal de ruimte voor krijgen’.

Tekst: Klaas Salverda