Tweede Kamer pakt Banenafspraak weer op

De Tweede Kamer zet de uitvoering van de Banenafspraak hoog op de agenda nu de nieuwe regering is aangetreden en dit onderwerp niet langer controversieel is.

Na een hoofdlijnendebat dat over het hele terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat, praat de vaste kamercommissie voor SZW binnenkort als eerste over de Participatiewet en het Breed Offensief. Dat gebeurt op 23 februari met de nieuwe minister voor Participatie, Carola Schouten.

Het debat over de invoering van het Breed offensief, bedoeld om de uitvoering van de Banenafspraak gemakkelijker te maken, is herhaalde malen en bij elkaar langdurig uitgesteld. Intussen liep de Banenafspraak door en was vereenvoudiging van regelgeving dringend nodig om de doelen te kunnen realiseren. Aart van der Gaag, inspirator van de projecten ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Op naar de 25.000 banen’, noemde het voortdurende uitstel een verkeerd signaal richting inclusieve werkgevers.

Verkiezingen
Vlak na het demissionair worden van het kabinet verklaarde de Tweede Kamer de wetsbehandeling Breed Offensief voor de uitvoering van de Banenafspraak controversieel. Precies een jaar geleden werd de ‘wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen’ verplaatst tot na de verkiezingen.

De voortgang is mede vertraagd door een serie amendementen die rond de wijziging van de Participatiewet voorlagen. De politiek gevoelige daarvan zouden zelfs aan de formatietafel thuishoren, opperde Pieter Heerma (CDA) een klein jaar geleden.

Urgente opgave
De wijziging van de Participatiewet en de aankondiging van het Breed Offensief dateren al van september 2018. Toenmalig staatssecretaris Tamara van Ark zag er destijds een ‘urgente opgave’ in om mensen uit de doelgroep Banenafspraak aan duurzaam werk te helpen. Intussen is de lijst te bespreken onderwerpen gegroeid naar 10 A4-tjes met 69 stukken over de Participatiewet en het Breed Offensief.

De vaste kamercommissie voor SZW verwacht voor het komende commissiedebat nog een reactie annex toelichting van het kabinet op de amendementen die voorliggen voor wijziging van de Participatiewet. Vervolgens zal na het commissiedebat de plenaire behandeling (of tenminste een wetgevingsoverleg) kunnen plaatsvinden.

Tekst: Klaas Salverda

Door |2024-04-26T14:56:06+02:002 februari, 2022|Nieuws|0 Reacties

Over de auteur: