Tweede subsidieronde voor bevorderen van werken met een arbeidsbeperking

Het programma ‘Vakkundig aan het werk’ stelt op 1 maart de tweede subsidieoproep open voor onderzoek naar het bevorderen van werken met een arbeidsbeperking.

De oproep richt zich op praktijkgerichte projecten waarin samenwerkingspartners zoeken naar werkzame en werkbare innovaties voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Sinds de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten en UWV verantwoordelijk voor de arbeidsintegratie van mensen met een structurele functionele beperking. Deze subsidieoproep richt zich specifiek op deze doelgroep.

Kennis schiet tekort
De participatie van deze doelgroep blijft achter doordat kennis over de begeleiding nog onvoldoende is vertaald naar de uitvoeringspraktijk. Mogelijke oorzaken van achterblijvende participatie van de mensen met een arbeidsbeperking is een kennisachterstand over:

• wat de doelgroep wel of niet kan
• hoe de doelgroep moet worden begeleid
• hoe het werk kan worden aangepast

Naast het inlopen van kennisachterstand is het ook belangrijk hoe de werkgever wordt benaderd en ondersteund.

Kennis vertalen
Het doel van de subsidieoproep is dat kennis zich laat vertalen naar andere gemeenten en instellingen. Het is daarom verplicht om regionaal of landelijk samen te werken, waarbij tenminste twee gemeenten, een lokale vestiging van UWV en/of een werkgeversservicepunt actief deelnemen aan het project.

Wie kan aanvragen?
Lokale of landelijke praktijkvertegenwoordigers, zoals gemeenten, (beroeps)organisaties, maatschappelijke organisaties, UWV, werkgeversservicepunten en gecontracteerde private partijen. Maar ook werkgevers, werkgeversorganisaties, cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen een projectidee indienen in samenwerking met een onderzoeksinstelling, die als hoofdaanvrager optreedt.

Tijdschema
De indieningsprocedure bestaat uit twee fasen: projectideeën en volledig uitgewerkte subsidieaanvragen. De subsidieoproep komt 1 maart online. De voorlopige deadline voor het indienen van projectideeën is 17 mei 2022.

Kijk hier voor meer informatie. Of neem contact op met de programmamanager Anne Ballering via vakkundigahwerk@zonmw.nl

Bron: Zonmw

Door |2024-04-26T14:56:06+02:0010 februari, 2022|Nieuws|0 Reacties

Over de auteur: