twitterspreekuur“Banenafspraak, Participatiewet, quotumregeling… Wat betekent dat voor mij als werkgever? Hoe kan ik optimaal gebruik maken van de voordelen die het aannemen van mensen met een arbeidshandicap kan hebben? En waar start ik?”
Heeft u brandende vragen over de Banenafspraak? Het werkgeversnetwerk VNO-NCW Midden organiseert op donderdag 18 februari een Twitterspreekuur. Van 10.00 uur tot 11.00 uur zit een team klaar om alle vragen te beantwoorden. Tijdens het spreekuur kunnen bedrijven uit Midden-Nederland ook meteen een afspraak maken met een van de aanjagers. U kunt de hashtag #vraag100000 gebruiken als u een vraag stelt.

Om vragen te stellen aan het team, of om een afspraak te maken met een aanjager, hoeft u geen lid van VNO-NCW te zijn.