Uitzendorganisaties in Nederland gaan zich inspannen om op korte termijn duizenden banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Dat was een van de uitkomsten van een interactieve werksessie van het project ‘Op naar de 100.000 banen’ met zestien landelijke uitzendorganisaties en hun brancheorganisaties ABU en NBBU. De uitzendbedrijven denken een derde van het landelijke target 2016 van de Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord voor hun rekening te kunnen nemen.
Ervaren bemiddelaars
In de Banenafspraak is vastgelegd dat werkgevers in de marktsector tot 2026 honderdduizend banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Eind 2016 moeten in totaal bij private werkgevers achtduizend plaatsingen gerealiseerd zijn. De aanwezige uitzendorganisaties hebben het voornemen in hun eigen organisaties in de komende twee jaar tenminste honderd banen te creëren voor de doelgroep. Daarnaast zetten ze hun ervaring met het bemiddelen van mensen met een arbeidsbeperking in om in 2016 meer dan drieduizend extra banen bij andere werkgevers te realiseren.

Talenten kandidaten in beeld
Om snel duurzame matches te kunnen realiseren is het belangrijk het potentieel aan kandidaten goed in beeld te hebben. De uitzendorganisaties leveren graag hun bijdrage om gezamenlijk de basisprofielen van kandidaten te verrijken met talenten en toegevoegde waarde. Dit moet op termijn leiden tot een bestand aan bemiddelingsprofielen dat voor alle uitzendorganisaties en andere relevante partijen toegankelijk is. Dit vraagt wel om een betere toegang tot het aanbod, waarvoor publiek-private samenwerking essentieel is.

Belangrijke partner
Met de uitgesproken ambities verdubbelen de uitzendorganisaties in een jaar tijd het aantal plaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking via hun organisaties. Aart van der Gaag, boegbeeld van het 100.000 banen-project en voorzitter van de ABU, brancheorganisatie van uitzendondernemingen: “Honderdduizend banen creëren lukt alleen als publieke en private partijen intensief samenwerken. Uitzendorganisaties zijn hierbij onmisbaar. Zij zijn intermediair voor werkgevers bij het vinden van de juiste doelgroepkandidaat, en zijn ook thuis in subsidieregelingen. We merken voortdurend dat het bedrijfsleven dit project een warm hart toedraagt, de inspanningen van de uitzendbranche onderstrepen dit.”