Voor de uitvoering van een nieuw onderdeel binnen twee arbeidsmarktprojecten (NLwerktaanwerk en Op naar de 125.000 banen) zoeken wij een:

Regisseur Onbenut arbeidspotentieel

Context
Met de banenafspraak wordt extra werkgelegenheid gecreëerd voor mensen die als gevolg van een arbeidsbeperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. We zien echter dat er nog een grote groep is die wel in aanmerking komt voor deze banen (doelgroepenregister), maar die niet aan het werk is .Dat komt deels omdat mensen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of omdat zij vanwege andere problematiek toch niet aan de slag kunnen. Het kan ook komen omdat overheden (gemeente en UWV) of werkgevers onvoldoende in beeld hebben wat mensen kunnen of welke mogelijkheden er zijn om werk te organiseren. Daarom starten we samen met de landelijke werkgeversorganisaties en gemeenten met een projectmatige aanpak om een beter beeld te krijgen van de kandidaten en van de werkplekken. Om daarmee het aantal mensen dat aan het werk is te verhogen en de uitvoering van de banenafspraak nog succesvoller te maken.

Doel van het project is om vast te stellen of het met deze aanpak lukt om het aantal werkenden in het doelgroepenregister te verhogen en de succes- en faalfactoren met alle betrokken partijen te delen.

Werkzaamheden
Als regisseur onbenut arbeidspotentieel werk je samen met gemeenten en UWV aan het ontsluiten van meer kandidaten. Daarbij verken je nieuwe methoden en zet deze in een aantal pilotregio’s in. Je bent daarbij ook degene die werkgevers op weg helpt om anders naar beschikbaar potentieel te kijken. Je werkt nauw samen met de projectteams van de genoemde arbeidsmarktprojecten.

Jij gaat:

 • VNG ondersteunen in het werven van arbeidsmarktregio’s voor deelname aan dit project
 • met gemeenten en werkgevers alternatieve werkwijzen voor het ontsluiten van onbenut arbeidspotentieel verkennen (o.a. door casuïstiekbespreking)
 • pilots en experimenten initiëren in de geselecteerde arbeidsmarktregio’s
 • proactief werkgevers en werkgeversnetwerken benaderen en met hen in gesprek over bemensingsvraagstukken en de andere blik op onbenut arbeidspotentieel
 • functioneel samenwerken met publieke partners zoals RMT’s, WSP’s, UWV enz.
 • bijdragen aan of organiseren van workshops en bijeenkomsten voor werkgevers en gemeenten gezamenlijk
 • goede voorbeelden ophalen om andere gemeenten en werkgevers te inspireren en hier communicatiemiddelen van maken samen met de communicatieafdeling/collega’s.
 • rapporteren over je werkzaamheden t.b.v. een adequate monitoring

Wat breng jij mee:

 • Je hebt inzicht in de werkwijzen van gemeenten rond het in beeld brengen van arbeidspotentieel
 • Je bent in staat om arbeidsmarktregio’s en gemeenten te enthousiasmeren om deel te nemen aan pilots en daarmee nieuwe werkwijzen te introduceren
 • Je hebt een goed regionaal netwerk bij ondernemers of groepen van ondernemers.
 • Je spreekt de taal van de ondernemer. Je kunt goed luisteren naar de ideeën, zorgen en wensen van de ondernemer en bent in staat om op basis hiervan passende oplossingen aan te reiken.
 • Je bent in staat om gemeenten en werkgevers maximaal te motiveren in het vinden van mogelijkheden en in het elkaar daarin verder te helpen.
 • Je deelt grotendeels zelf je werkzaamheden in en draagt daarmee bij aan de gemeenschappelijke doelen.
 • Je bent op de hoogte van wet- en regelgeving rond de Banenafspraak.

Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! (NLoM!) is een organisatie met als doel maatschappelijke transities verder te brengen en daartoe uitvoering te geven aan projecten met een maatschappelijk toegevoegde waarde. Wij doen dit voor, door en met ondernemers. In de uitvoering van onze werkzaamheden staat het werkgeversperspectief centraal. De Stichting NLoM! is gelieerd aan VNO-NCW en MKB-Nederland.

St. NL Onderneemt Maatschappelijk! biedt:
Een veelzijdige rol in een flexibele en informele werksfeer, met ruime mogelijkheid tot ontplooiing. Je werkzaamheden vinden voornamelijk (maar niet uitsluitend) plaats in een van de regio’s en kunnen deels flexibel in plaats en tijd worden ingevuld. Onze voorkeur gaat uit naar invulling via een Overeenkomst van Opdracht. Het betreft hier werkzaamheden van tijdelijke aard, vooralsnog tot medio 2024. We gaan uit van een overeenkomst van 24 tot 32 uur per week. In overleg kunnen we hier van afwijken.

Stichting NLoM! streeft ernaar dat de teams een goede afspiegeling is van de maatschappij.  Dit betekent dat we willen dat iedereen zich welkom voelt bij ons en dat we gelijke kansen bieden voor iedereen, ongeacht sekse, etniciteit, religie, leeftijd, seksuele oriëntatie, handicap of andere niet-prestatie gerelateerde factor.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Gilles Gerth, projectleider NLwerktaanwerk. Dat kan per mail via gilles.gerth@projecten.vnoncw-mkb.nl.

Heb jij zin om aan de slag te gaan om werkgevers en branches te helpen met hun arbeidsmarktvragen? Mail dan uiterlijk 6 december 2023 een kort cv, een motivatie, een voorstel voor een gemiddelde ureninzet per week en een indicatie van je tarief naar info@nlom.nl.