Voor medewerkers bij gemeenten en UWV zijn sinds kort twee verschillende trainingen beschikbaar: ‘Banenafspraak de Basis’ en ‘Banenafspraak de Verdieping’.

De trainingen zijn relevant voor UWV- en gemeentemedewerkers die werkzaamheden rondom de Banenafspraak uitvoeren. Ze worden gegeven door adviseurs van het landelijk team Banenafspraak dat ook als kennis- en informatiepunt fungeert.

In deze vernieuwde opzet volgen medewerkers eerst online een e-learning. Vervolgens wordt een fysieke workshop aangeboden waarin deelnemers in kleine groepen de verdieping met elkaar opzoeken. Met deze vernieuwde opzet komt het team Banenafspraak tegemoet aan de wensen van deelnemers die naar voren kwamen in evaluaties van de eerdere trainingen.

Inhoud trainingen
In de trainingen wordt onder andere stil gestaan bij de verschillende manieren van instromen in het doelgroepregister (basis) en welke instrumenten je wanneer kunt inzetten (de verdieping). De fysieke workshop bouwt voort op de kennis uit de e-learning.

Meer informatie>>