Om kwetsbare groepen werknemers betere kansen te geven op de arbeidsmarkt geeft de overheid werkgevers die deze werknemers aannemen bepaalde tegemoetkomingen. Deze tegemoetkomingen staan bekend onder de naam loonkostenvoordelen (LKV). Op dit moment zijn er vier soorten LKV’s.

Op Forum Salaris werken salarisprofessionals, de Belastingdienst en UWV samen aan de kwaliteit van de loonaangifte. De Belastingdienst maakt het forum mogelijk. Het is eigenlijk een online ontmoetingsplek voor salarisadministrateurs.

Werkgevers nemen de aanvraag voor het toepassen van een LKV op in hun aangifte loonheffingen. Er is een LKV voor:

  • de oudere werknemer (56+)
  • de arbeidsgehandicapte werknemer
  • de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • en voor het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer.

Doelgroepverklaring
Los van het soort LKV dat de werkgever wil claimen zal hij een bijbehorende doelgroepverklaring van de werknemer moeten hebben. Voor alle LKV’s geldt dat de werknemer verzekerd moet zijn voor een of meer werknemersverzekeringen. De werknemer mag bovendien de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

De vier typen loonkostenvoordelen staan met alle voorwaarden overzichtelijk verwoord op Taxence.nl met als bron Forum Salaris.