De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Nee. De re-integratieondersteuning door UWV tijdelijk óók mogelijk wordt voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het gaat hierbij  om mensen met een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) of een Wajong-uitkering met DGA (Duurzaam Geen Arbeidsvermogen).

De tijdelijke mogelijkheid tot ondersteuning gaat morgen (22 april) in en loopt tot 1 april 2028. Personen met een IVA- of DGA- uitkering behoren niet tot de doelgroep Banenafspraak en zijn daarom niet opgenomen in het doelgroepenregister. 

Meer informatie>>