De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Ja. Het ministerie van SZW heeft de internetconsultatie geopend voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij het wetsvoorstel ‘toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.’

Dit wetsvoorstel heeft als doel om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan en iedereen gelijke kansen te geven bij het vinden van een baan. Werkgevers en intermediairs worden daarom verplicht om een werkwijze te hebben waarin zij aangeven hoe zij hun werving- en selectieproces inrichten en ervoor zorgen dat arbeidsmarktdiscriminatie geen rol kan spelen.

Werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten op schrift stellen hoe zij dit doen. Daarnaast geldt voor intermediairs een verplichting om melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie te doen van discriminerende verzoeken van opdrachtgevers.

De AMvB werkt onder andere uit waar de werkwijze voor werving en selectie aan moet voldoen. Zo moeten bijvoorbeeld functie-eisen relevant zijn voor de functie en niet onnodig kandidaten uitsluiten.

Reageren op het besluit is mogelijk tot 22 mei 2023. Iedereen die dat wil, kan hier reageren en zijn/haar mening over de regelgeving geven.