De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Ja. Het concept wetsvoorstel Participatiewet in Balans staat van 18 mei tot en met 28 juni open ter internetconsultatie.

Vorig jaar presenteerde minister Carola Schouten al het beleidsplan Participatiewet in Balans en de uitwerking van de maatregelen. Het doel is rechtszekerheid voor bijstandsgerechtigden te vergroten én om de professional voldoende ruimte te geven hen daarbij te helpen. Het wetsvoorstel biedt een samenhangend pakket van ruim twintig maatregelen.

Na 28 juni wordt met de gekregen input gewerkt aan een meer definitief wetsvoorstel dat per 1 januari 2025 in werking treedt.

Meer informatie>>