De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

vraag-van-de-week-vraag-1

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Vragen die we eerder beantwoordden:
#1 Wie vallen er in de doelgroep en waarom is de doelgroep beperkt?

Vragen die we gaan behandelen:
#2 Hoe weet ik of iemand in de doelgroep Banenafspraak valt?
#3 Ik heb een vacature, waar vind ik de juiste mensen uit de doelgroep?
#4 Hoe maak ik een functie geschikt voor de doelgroep?
#5 Wat is een extra baan volgens de banenafspraak?
#6 Kan iemand ook uit de doelgroep vallen?
#7 Ik heb iemand aangenomen, waar moet ik nu op letten om te zorgen dat het slaagt?
#8 Welke subsidie kan ik krijgen?
#9 Hoe werkt de loonkostensubsidie/loondispensatie en vervalt die na bepaalde tijd?
#10 Hoe werkt een no-risk polis?
#11 Kan ik jobcoaching ook zelf regelen?
#12 Hoe werkt de Praktijkroute?
#13 Hoe werkt de t+2 regel?
#14 Wat levert inclusief ondernemen op?
#15 Telt detachering mee voor de banenafspraak?
#16 Welke aantallen moeten in 2017 behaald worden?
#17 Kan ik ook iemand op proef krijgen?
#18 Hoe zorg ik voor draagvlak in mijn organisatie?
#19 Wat is de mobiliteitsbonus?
#20 Kan er iemand bij mij langskomen voor uitleg?
#21 Welke aanpassingen op de werkplek kan ik doen?
#22 Gaat de Banenafspraak alleen over Wajongers?
#23 Hoe werkt Loonwaardemeting?
#24 Wat heb ik, als werkgever, te maken met beschut werk?
#25 Wat is Social Return on Investment (SROI)?
#26 Hoe kom ik in contact met plaatsende organisaties?
#27 Wat betekent inbesteden?
#28 Is er ook invloed op de werksfeer?
#29 Wat is de stand van zaken?
#30 Hoe zit het met de administratieve belasting bij het aannemen van een werknemer met een arbeidsbeperking?
#31 Mag iemand die al eerder bij me gewerkt heeft meetellen voor de afspraak?
#32 Hoe zit het nu precies met de quotum van de overheid?
#33 Vallen mensen met een WIA-uitkering onder de doelgroep Banenafspraak?
#34 Tellen werkzaamheden die ik uitbesteed aan de SW-bedrijven mee voor de Banenafspraak?
#35 Ik loop bij de realisering van banen tegen hindernissen aan, bij wie kan ik terecht?

Antwoord: 

De doelgroep van de Banenafspraak zijn mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan mensen met:

 • een chronische ziekte;
 • een psychische aandoening;
 • een verstandelijke beperking;
 • een lichamelijke of zintuigelijke beperking.

Deze groep is ondergebracht in het doelgroepenregister, en onderverdeeld in:

 • mensen die onder de Participatiewet vallen (iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft) en die niet 100 procent wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen;
 • mensen op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening (Wsw-indicatie);
 • huidige Wajongers (jonggehandicapten) die kunnen werken;
 • mensen met een Wiw-baan of ID-baan (Melkertbanen);
 • mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 zijn afgewezen voor de Wajong;
 • leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO);
 • schoolverlaters van het praktijkonderwijs (PrO) en de entree-opleiding in het mbo van het schooljaar 2014/2015.

Bij de Banenafspraak is ervoor gekozen om de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt die niet of nauwelijks aan de slag komen in een reguliere baan extra kansen te geven.