De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

vraag-van-de-week-vraag-2

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Vragen die we eerder beantwoordden:
#1 Wie vallen er in de doelgroep en waarom is de doelgroep beperkt?

Vragen die we gaan behandelen:
#3 Ik heb een vacature, waar vind ik de juiste mensen uit de doelgroep?
#4 Hoe maak ik een functie geschikt voor de doelgroep?
#5 Wat is een extra baan volgens de Banenafspraak?
#6 Kan iemand ook uit de doelgroep vallen?

Antwoord: De mensen om wie het gaat, staan in:

  • het doelgroepregister
    Het UWV beheert dit register en beoordeelt of mensen die onder de Participatiewet vallen en die naar verwachting niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen tot de doelgroep voor de Banenafspraak behoren. UWV actualiseert dit register regelmatig. Als werkgever kunt u via het werkgeversportaal van UWV nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen.
  • de Kandidatenverkenner Banenafspraak
    Met dit hulpmiddel kunt u zoeken naar kandidaten die onder de Banenafspraak vallen en contact met ze opnemen via het werkgeversservicepunt. Ook ziet u gelijk de kenmerken  van deze mensen: zoals reisafstand, opleidingsniveau, het aantal uur dat een kandidaat wil werken, en in welke mate ze beschikbaar zijn voor werk.