De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

vraag-van-de-week-vraag-3

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Vragen die we eerder beantwoordden:
#1 Wie vallen er in de doelgroep en waarom is de doelgroep beperkt?
#2 Hoe weet ik of iemand in de doelgroep Banenafspraak valt?

Vragen die nog aan bod komen:
#4 Hoe maak ik een functie geschikt voor de doelgroep?
#5 Wat is een extra baan volgens de Banenafspraak?
#6 Kan iemand ook uit de doelgroep vallen?

Antwoord: U kunt een geschikte kandidaat via zowel publieke als via private organisaties vinden. Bijvoorbeeld bij de Werkgevers Servicepunten (WSP’s) en het UWV. Ook zijn er bedrijven die graag met u samenwerken. Denk aan gecertificeerde uitzendbureaus, re-integratiebureaus en detacheringsbedrijven.

  • Publiek: Werkgevers Service Punt (WSP)
  • Privaat:
    Specialisten in mensen met een arbeidsbeperking
    Zelf werkgeverschap
    Via uitzend-/detacherings- of payrollbureau
  • Zelf kandidaten zoeken via werk.nl; de Kandidatenverkenner

Meer weten? Hier begint uw speurtocht naar een geschikte kandidaat.