De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Komt een werkgever in aanmerking voor meerdere toeslagen, bijvoorbeeld zowel het loonkostenvoordeel (LKV) als het lageinkomensvoordeel (LIV), dan wordt alleen het hoogste bedrag uitbetaald. Als de bedragen van het LKV en het LIV hetzelfde zijn, wordt alleen het LKV uitgekeerd. Overigens kunnen een LKV en de jeugd-LIV wel samengaan.

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers tussen de 18 en 21 jaar in dienst nemen en houden.

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst nemen. Deze drie regelingen vallen onder de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers zijn bedoeld om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.