De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen, onder andere werknemers met een arbeidsbeperking. Eveneens is er loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Bij de loonaangifte hebben werkgevers bepaalde codes nodig. Die worden jaarlijks gepubliceerd door de Belastingdienst. Voor 2022 zijn de relevante codes veranderd voor medewerkers die vanuit de WSW gedetacheerd zijn bij werkgevers. Er zijn 4 nieuwe codes:

  • code 21 WSW beschut werk
  • code 22 WSW detachering bij reguliere werkgever
  • code 23 WSW begeleid werk
  • code 24 Participatiewet beschut werk

Op dit moment kan een werkgever maximaal drie jaar loonkostenvoordeel krijgen voor een medewerker uit de doelgroep banenafspraak. Als het Breed offensief zou worden aangenomen door het parlement, is de duur van het loonkostenvoordeel onbeperkt.

Meer informatie>>