De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Het programma van de Maand van de 1000 Voorbeelden wordt voortdurend geactualiseerd.

Het afgelopen jaar is er weer voortgang geboekt bij de realisatie van de doelstelling van de Banenafspraak. De krapte op de arbeidsmarkt draagt zeker bij aan dit resultaat, maar ook de niet aflatende inzet van werkzoekenden, werkgevers en dienstverleners is belangrijk bij het behalen van de doelstellingen. Tijd om in het hele land de spotlight weer op de geslaagde matches te zetten!

De Maand van de 1000 Voorbeelden komt daarom terug. Ook dit jaar tijdens de maand november vieren we inclusie op de arbeidsmarkt. Het overkoepelende thema van dit jaar is samen te vatten in één woord: beschikbaar!

Daar verstaan wij bijvoorbeeld onder: zijn er voldoende werkzoekenden beschikbaar, stellen werkgevers genoeg passende baanopeningen beschikbaar? Hoe zit het met de beschikbaarheid van dienstverlening en beschikt de arbeidsmarkt over de juiste bouwstenen om de doelen van de Banenafspraak te halen?

Deze maand willen we samen met jullie vieren! Sluit je aan bij de Maand van de 1000 Voorbeelden en organiseer een evenement over de Banenafspraak en de inclusieve arbeidsmarkt! Zoals ieder jaar staan we ook deze keer voor jullie klaar om te ondersteunen en te faciliteren.

Op de actiepagina is te zien welke evenementen er gepland zijn.