De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

De nieuwe regering heeft in haar coalitieakkoord geen doelstelling opgenomen voor het aantal werkenden in een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het akkoord bevat wel een aantal maatregelen om de arbeidsmarktpositie van zowel kwetsbare werkenden, als werkzoekenden, waaronder jongeren, te verbeteren. Deze maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt. Dit staat in de beantwoording van vragen van Kamerleden aan de nieuwe bewindspersonen.

Uit deze beantwoording blijkt ook dat het loonkostenvoordeel (LKV) voor jongeren niet zal worden ingevoerd. Deze ‘LKV jongeren’ zou het Lage inkomensvoordeel (LIV), dat per 2025 wordt afgeschaft, moeten opvolgen. Met de resterende LIV-gelden zal het loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak structureel worden gemaakt.

Zie ook: Antwoorden op Kamervragen over coalitieakkoord.