De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Sinds 2012 zijn er 73.577 extra banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2021 zijn er bijna 7.500 banen bij gekomen. Dit blijkt uit het banenafspraak-overzicht van UWV over het laatste kwartaal van vorig jaar.

De banen zijn als volgt te verdelen: in ieder geval 60.208 banen bij het bedrijfsleven en 7.196 bij overheidswerkgevers. De 6.172 banenafspraak-banen op basis van detachering en uitzendcontracten worden pas bij de definitieve jaarrapportage onderverdeeld onder markt en overheid.

Werkgevers uit het bedrijfsleven behaalden hun doelstellingen. Volgens de planning zouden zij in 2021 60.000 extra banen moeten hebben gerealiseerd. Overheidswerkgevers stonden voor 20.000 banen aan de lat.

Het volledige overzicht vindt u in het dashboard banenafspraak