In de waterschapswereld is de ondersteuning van wet- en regelgeving rond de Wet Banenafspraak overgenomen door de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw).

Het A&O fonds Waterschappen blijft wel de Monitor Banenafspraak uitvoeren onder de leden. Daarnaast ondersteunt het A&O fonds het thema Diversiteit & Inclusie in de breedste zin van beide woorden.

Afgelopen jaren werd het thema diversiteit met name ingevuld door ondersteuning op de Wet Banenafspraak. Het onderwerp Banenafspraak is nu integraal onderdeel geworden in het brede thema Diversiteit & Inclusie.

Zaken als draagvlak creëren en het delen van ervaringen bij het realiseren van voldoende banen voor mensen met een doelgroepverklaring blijven ook bij het A&O fonds.

Bij de werkgeversvereniging Vwvw zijn onder meer het beantwoorden van vragen over de Wet Banenafspraak en arbeidsrechtelijke zaken die voortkomen uit de Wet of CAO belegd.

Alle online informatie over wet- en regelgeving op het gebied van de Wet Banenafspraak verhuist van de website A&O fonds Waterschappen naar de website van de Vwvw.

Bron: Vwvw